Guvernul a aprobat Concepția pentru restructurarea sectorului feroviar și a Î.S. „Calea Ferată din Moldova pentru anii 2018-2021”

4 octombrie, Chișinău – Guvernul Republicii Moldova a aprobat Concepția pentru restructurarea sectorului feroviar și a Î.S. „Calea Ferată din Moldova pentru anii 2018-2021”, prezentată în cadrul ședinței de astăzi a Executivului de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii.

Prezentând proiectul vicepremierul Octavian Calmîc a menționat că  scopul Conceptului constă  în transformarea acestui domeniu în unul sustenabil din punct de vedere financiar, tehnic și social, conform cu aquis-ul comunitar, capabil să concureze în viitor cu alte moduri de transport  atât în țară, cât și regiune. În acest sens, este prevăzută inițierea reorganizării prin separare a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM) în trei societăți pe acțiuni independente pentru infrastructură, călători și mărfuri.

Împărțirea activităților CFM în trei sectoare, care vor exercita activitatea pe piața transporturilor în mod autonom, va permite separarea strictă a sarcinilor, garantarea independenței societăților și orientarea acestora spre competitivitate în afaceri. Totodată, printre obiectivele concepției se numără crearea Agenției Feroviare, a Autorității de Investigare a Accidentelor, precum și deschiderea pieței feroviare din Republica Moldova pentru actori privați și atragerea noilor operatori feroviari.

În baza Concepției va fi elaborat un Plan de acțiuni pentru reformarea sectorului feroviar și a ÎS ”Calea Ferată din Moldova”.

După preluarea domeniului transporturilor, Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) s-a implicat activ în ameliorarea situației de criză de la ÎS ”Calea Ferată din Moldova”. În rezultatul dialogului cu BEI și BERD urmează să fie finalizate procedurile de achiziție a 10 locomotive noi și lansată procedura de reabilitare a infrastructurii ferate pe segmentele cele mai solicitate, început procedura de lichidare a restanțelor salariale, MEI angajându-se ca până la finele anului curent problema dată să fie soluționată definitiv. La etapa inițială a procesului de modernizare urmează a fi atrase investiții în valoare de circa 100 milioane euro, iar ulterior vor fi pregătite și alte pachete investiționale pentru consolidarea domeniului.