Guvernul a aprobat proiectul hotărârii privind piața produselor petroliere

În cadrul ședinței de astăzi, Guvernul a aprobat hotărârea privind piața produselor petroliereProiectul a fost elaborat în scopul realizării acțiunilor stabilite în Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019.

Totodată, proiectul hotărârii Guvernului implementează prevederile art. IV din Legea nr.168/2018 pentru modificarea unor acte legislative. Astfel, pentru armonizarea legislației naționale în domeniul calității benzinei și motorinei au fost operate modificări la art.5 „Protecția drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorului de produse petroliere”.

Conform prevederilor Legii privind piața produselor petroliere, Ministerul Economiei și Infrastructurii este responsabil de elaborarea politicilor publice și actelor normative în procesul monitorizării calității produselor petroliere.

Monitorizarea calității produselor petroliere se realizează în cadrul unui sistem de monitorizare aprobat de Guvern. Proiectul instituie sistemul de monitorizare a calității benzinei și motorinei, care prevede stabilirea specificațiilor tehnice către benzină și motorină, precum și mecanismele de monitorizare în baza standardelor europene.

Sistemul de monitorizare a calității benzinei și motorinei vine să asigure parametrii de calitate a benzinei și motorinei atât la importul, cât și la comercializarea acestora la stațiile de alimentare în conformitate cu legislația Uniunii Europene.