Guvernul a creat Consiliul coordonator pentru asigurarea securității informaționale

Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la crearea Consiliului coordonator pentru asigurarea securității informaționale. Inițiativa face parte din Strategia securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019-2024 și are drept scop asigurarea unui nivel înalt de securitate informațională și cibernetică.

Consiliul coordonator va fi un organ colectiv, cu atribuții consultative și operaționale, fără personalitate juridică, instituit în vederea integrării sistemice a structurilor participante în spațiul informațional și susținerea unui nivel înalt de securitate informațională și cibernetică.

Entitatea va estima nivelul pericolului asupra securității informaționale la nivel național, cu propunerea acțiunilor pentru rezolvarea incidentelor semnalate.

Activitatea consiliului va fi concentrată pe patru segmente:

  • cibernetic, cu rol de identificare și examinare a incidentelor de securitate;
  • operațional, cu rol de identificare a știrilor din spațiul informațional, care ar putea afecta securitatea informațională a țării;
  • mediatic, cu rol de evaluare a factorilor care ar putea prejudicia integritatea instituțională a mediilor de informare de pe platformele virtuale;
  • civic-privat, cu unele atribuții, printre care, prezentarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului privind accesul liber la resursele informaționale etc.

Membrii Consiliului coordonator pentru asigurarea securității informaționale vor fi reprezentanții persoanelor juridice de drept public și privat, care se vor întruni în ședințe ordinare și extraordinare.