Guvernul a extins perioada moratoriului asupra controlului de stat încă pentru 3 luni 

29 iunie, Chișinău – În cadrul ședinței de azi, Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul Hotărârii cu privire la extinderea moratoriului asupra controlului de stat, instituit prin Legea nr.18 din 4 martie 2016 privind moratoriul asupra controlului de stat, pentru o nouă perioadă de trei luni, începând cu 1 iulie 2016 și până la 30 septembrie curent.

Prezentând proiectul hotărârii elaborate de ministerul Economiei, viceprim-ministrul Octavian Calmîc, a menționat că documentul are drept scop extinderea perioadei moratoriului asupra controlului de stat a activității persoanelor fizice şi juridice, care desfășoară activitate de întreprinzător, pentru o perioadă de trei luni, precum și menținerea în continuare a condițiilor favorabile dezvoltării mediului de afaceri național. În perioada dată Parlamentul urmează să se expună pe inițiativa Guvernului privind uniformizarea procedurilor de control și reducerea numărului autorităților guvernantele cu funcție de control.

Octavian Calmîc a menționat că pe durata moratoriului, ministerul Economiei va fi instituția împuternicită să examineze și să i-a decizii asupra demersurilor referitoare la inițierea controlului de stat la fața locului. Vicepremierul a precizat că în primele trei luni de aplicare a moratoriului, 1 aprilie – 29 iunie curent, în cadrul ministerului Economiei au fost înregistrate 62 de demersuri privind solicitarea efectuării controlului de stat la fața locului. După examinarea acestora, ministerul a eliberat 42 de decizii de respingere a demersurilor, 10 de acceptare a procedurii de desfășurare a controalelor, iar în 10 cazuri  au fost expediate scrisori cu expunerea lipsei competenței pe marginea demersurilor adresate din partea organelor abilitate cu funcții de control. 

Majoritatea demersurilor înregistrate de către ministerul Economiei au parvenit din partea Inspectoratului Principal Fiscal de Stat, Inspecția Financiară, Inspectoratul Ecologic de Stat, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice, Inspectoratul Energetic de Stat, Inspecția de Stat în Construcții, Agenția Pentru Protecția Consumatorilor, Agenția Națională Pentru Siguranța Alimentelor, Compania Naționala de Asigurări în Medicină, Autoritatea administrativă „Agenția Națională Transport Auto”, Instituția Publică „Căpitănia Portului Giurgiulești”.

Viceprim-ministrul Calmîc a mai accentuat că pe durata primei perioade de aplicare a moratoriului nu au fost înregistrate careva periclitări în funcționalitatea sistemului economic sau de apărare a drepturilor persoanei în stat, iar implementarea proiectului în cauză nu necesită alocarea resurselor financiare suplimentare de la bugetul de stat. Concomitent, ministerul Economiei încurajează ca procedura de supraveghere  a agenților economici să fie efectuată prin varii instrumente disponibile fără implicarea și perturbarea activității economice a întreprinderilor. Este de notat că aceasta este ultima extindere legală a moratoriului, după care controalele de stat vor fi desfăşurate după principii noi, orizontal aplicate față de toți și de către toate instituțiile guvernamentale cu funcții de control.