Guvernul a votat modificarea reglementărilor naționale în domeniul metrologiei

14 iunie – Cabinetul de miniștri a votat modificările unor hotărâri ale Guvernului (în domeniul metrologiei), la inițiativa Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Proiectul vine să consolideze prevederile reglementărilor tehnice referitor la mijloacele de măsurare și produsele preambalate, și anume:

– reglementarea mai detaliată a principiului de libera circulația a mărfurilor și prezumției de conformitate,

– stabilirea clarității privind supravegherea pieței, și anume aplicarea procedurilor pentru mijloace de măsurare care prezintă un risc,

– introducerea prevederilor referitor la schimb de informații între autoritățile de reglementare și autoritățile de supraveghere a pieței naționale sau autoritățile naționale și Comisia Europeană și completarea cu prevederi ce țin de procedurile de salvgardare.

Modificarea acestor trei hotărâri ale Guvernului vin din necesitatea excluderii unor interpretări ambigue prin utilizarea corespunzătoare a terminologiei.

“Este de menționat că aceste modificări nu vor afecta activitatea de întreprinzător și nici utilizarea mijloacelor de măsurare care deja sunt puse la dispoziție pe piața a Republicii Moldova” a menționat vicepremierul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba.

Respectivele modificări au fost efectuate, în contextul alinierii reglementărilor naționale în domeniul metrologiei la Directivele Uniunii Europene.