Guvernul oferă granturi pentru susținerea inovațiilor digitale și a startup-urilor tehnologice

Întreprinderile micro, mici și mijlocii, precum și persoanele fizice care intenționează să înființeze o afacere vor putea beneficia de suport financiar pentru inovații digitale și startup-uri tehnologice. Ministerul Economiei, prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) a lansat astăzi Programul de Susținere a Inovațiilor Digitale și Startup-urilor Tehnologice.

Programul va oferi finanțare nerambursabilă sub formă de granturi de până la 500 mii de lei, IMM-urilor inovatoare și startup-urilor, în scopul stimulării cercetării, dezvoltării și inovării în domeniile tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, producției industriale durabile, tehnologiilor ecologice etc.

Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, a reiterat importanța susținerii companiilor din sfera tehnologiilor digitale pentru dezvoltarea produselor și serviciilor inovatoare în scopul stimulării productivității și competitivității economice. „Acest program este foarte important pentru țara noastră, pentru că fără inovații și fără dezvoltare tehnologică este complicat să crești o economie și o societate dezvoltată. De aceea, vrem să integrăm cercetarea din domeniul educațional, împreună cu talentele sale și să le transformăm în inovații și produse, care să ducă faima țării noastre. Mai mult, vrem să preluăm modele de succes din țări precum SUA și Suedia și să le implementăm la noi, cu ajutorul inovatorilor tineri și ambițioși, care doresc să facă schimbări pentru societate.”

Scott Hocklander, șeful Misiunii USAID în Moldovaa salutat inițiativa guvernamentală de suport pentru inovațiile digitale și startup-urile tehnologice, menționând că ”în cei 30 de ani de parteneriat USAID- Moldova, acesta este un nou exemplu de asistență a USAID ce se transpune în noi oportunități pentru oameni și reliefează inventivitatea și spiritul antreprenorial al acestei țări mici, dar puternice”.

Vedem inovația ca piatra de temelie a economiilor pregătite pentru viitor și invităm antreprenorii nou lansați și cei cu experiență avansată să învețe cum digitalizarea le poate dezvolta și eficientiza afacerile”, afirmă Thomas Alveteg, Prim-secretar, Dezvoltarea Pieței, Ambasada Suediei.Potrivit directorului interimar ODA, Dumitru Pîntea, în cadrul Programului va fi susținută dezvoltarea și promovarea pe piață în scopuri comerciale a produselor și/sau serviciilor pentru următoarele domenii prioritare: tehnologii informaționale și comunicații; media digitală; fabricație; agricultură; educație; sănătate; servicii financiare; industrii creative; e-comerț și reciclare.


Solicitanții de finanțare nerambursabilă trebuie să corespondă anumitor condiții:

– elaborează/creează produsul și/sau serviciul pentru domeniile eligibile și are potențial de creștere;

– desfășoară sau intenționează să desfășoare activitate antreprenorială pe teritoriul RM;

– nu au restanțe față de bugetul public național la data aplicării la Program;

– dispun de personal cu competențe necesare pentru implementarea proiectului investițional, confirmate prin acte/certificate corespunzătoare.

Finanțarea de până la 500 mii lei, cu o contribuție proprie de 20% din valoarea proiectului investițional, va fi oferită ținându-se cont de următoarele criterii:

– nivelul inovator al tehnologiei, produsului și/sau serviciului propus pentru finanțare este descris în detaliu, iar valoarea acestei oportunități de finanțare este clar formulată;

– potențialul de dezvoltare și de promovare pe piață a produsului și/sau serviciului propus pentru finanțare este justificat în mod rezonabil;

– potențialul de piață demonstrat pentru afacerea în cauză care poate include proiecții ale cererii viitoare bazate pe criterii de referință naționale/ internaționale rezonabile;

– planul de activități pentru dezvoltarea și promovarea produsului și/sau serviciului propus pentru finanțare este descris în mod clar și realist;

– capacitatea echipei de implementare (personalul și competențele acestuia) a tehnologiei, produsului și/sau serviciului inovator sunt demonstrate și argumentate;

– fezabilitatea costurilor și bugetului propus, inclusiv conformitatea cu lista costurilor eligibile și neeligibile;

– dovezi bazate pe date privind oportunitățile de a crea beneficii sociale, economice sau de mediu sau beneficii în urma finanțării proiectului;

– explicația detaliată a costurilor care acoperă alinierea la cheltuielile eligibile și planul de extindere și de penetrare pe o piață nouă/existentă.

Programul de Susținere a Inovațiilor Digitale și Startup-urilor Tehnologice este finanțat de Guvern și susținut prin intermediul Proiectului Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID și Guvernul Suediei.

Înscrierea companiilor interesate de acest Program de suport, se realizează în regim continuu, completând formularul de pe site:  

Mai multe detalii despre noul Program 

Imagini video pe privesc.eu:

Imagini: