Guvernul și Universitatea Tehnică din Moldova vor colabora pentru asigurarea  securității cibernetice

Guvernul a aprobat un proiect de lege pentru dezvoltarea profesională în securitatea cibernetică, la inițiativa Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Această lege este necesară pentru a face față amenințărilor cibernetice, dată fiind creșterea economiei digitale și a serviciilor online. 

În acest context, Universitatea Tehnică a Moldovei va asigura programele de instruire, perfecționare, exerciții de antrenament în domeniul securității cibernetice, programele de cercetare și inovare în domeniul securității cibernetice, ghidurile de securitate și bunele practici, stabilirea parteneriatelor cu organizațiile de profil etc.

Procesul de dezvoltare profesională în domeniul securității cibernetice va fi realizat în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la dezvoltarea profesională continuă a funcționarilor publici, aprobată anual prin hotărâre de Guvern.

„Securitatea cibernetică este o prioritate cheie în era digitală, iar pregătirea forței de muncă pentru provocările digitale ale viitorului este necesară pentru a contracara amenințările cibernetice ale Republicii Moldova. Pentru a proteja rețelele și sistemele de informații, este esențial să avem angajați bine pregătiți în domeniul securității cibernetice în cadrul autorităților publice”, a menționat viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării economice și digitalizării, Dumitru Alaiba.

Proiectul privind dezvoltarea profesională în securitatea cibernetică a fost realizat cu sprijinul tehnic și consultativ din partea partenerilor de dezvoltare – Proiectul „Tehnologiile Viitorului”, finanțat de USAID, Ambasada Suediei și UK Aid.