Guvernul va acorda subvenții de 40 mii de lei pentru crearea fiecărui loc de muncă

20 decembrie, Chișinău – Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi Regulamentul privind subvenționarea creării de noi locuri de muncă. Potrivit autorilor, implementarea acestuia va stimula agenții economici să creeze locuri de muncă şi va avea un efect pozitiv asupra economiei naționale, inclusiv sub aspect economic şi social. Astfel, va crește nivelul de ocupare a populaţiei, ceea ce va duce şi la stoparea fenomenului migrației.

Cuantumul subvenției pentru un loc de muncă creat și destinat subiectului subvenției este de 40 mii de lei pentru anul 2018. Banii vor fi achitați în două tranșe, pe parcursul a doi ani. Mijloacele financiare necesare în acest scop sunt prevăzute în cadrul bugetar pe termen mediu.

Printre criteriile de eligibilitate pentru acordarea subvenției se numără: creșterea numărului de salariați cu cel puțin 100 de persoane care fac parte din categoria de subiect al subvenției, salariul mediu lunar la întreprindere pentru persoanele angajate – subiecți ai subvenției să nu fie mai mic de 75% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, în ultima zi a lunii aferente anului fiscal pentru care se solicită subvenția, agentul economic nu trebuie să aibă restanțe la achitarea impozitelor și taxelor față de bugetul public național.

Regulamentul a fost elaborat în baza Legii cu privire la ajutorul de stat şi pentru executarea Planului de acțiuni privind atragerea investițiilor şi promovarea exporturilor pentru anii 2016-2020.