IMM-urile din Moldova vor deveni mai verzi

Ministerul Economiei și Infrastructurii este în plin proces de elaborare a unui nou Program-pilot național „ÎMM-uri verzi3”, prevăzut să susțină întreprinderile din țară care vor să aplice modele de afaceri și tehnologii prietenoase mediului, și care urmează a fi aprobat în anul curent.

Ședința de lucru, dedicată acestui subiect a fost prezidată de către Iulia Costin, Secretar general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, cu participarea colegilor din minister, din Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și experți în domeniu.

„Întreprinderi mici și mijlocii constituie forța motrice a dezvoltării economice în întreaga lume, iar în Republica Moldova acestea reprezintă circa 97 la sută din numărul total de companii. Interesul autorităților este vădit pentru acest sector și se caută diverse modalități prin instrumente de suport și programe menite să susțină modernizarea și ecologizarea IMM-urilor”, a subliniat Iulia Costin.

Discuțiile au fost centrate pe structura Programului-pilot și componentele acestuia, în corespundere cu prioritățile Planul de acțiuni  pentru implementarea Programului  de promovare a economiei „verzi” în Republica Moldova pentru anii 2018-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.160/2018, în special în ceea ce privește dezvoltarea instrumentelor de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii.  

Secretarul general de stat, Iulia Costin, a menționat că acest Program va contribui la creșterea competitivității IMM-urilor, la îmbunătățirea durabilă a afacerilor, precum și va alinia angajamentele Republicii Moldova la cerințele de ecologizare a economiei, asumate de către țara noastră la forumuri internaționale precum Summit-ul de la Varșovia privind Parteneriatul Estic, a VII-a Conferință ministerială  „Un mediu pentru Europa” și Conferința ONU pentru dezvoltarea durabilă „Rio +20”.

Obiectivul general al Programului-pilot „ÎMM-uri verzi3”, este de a încuraja și sprijini IMM-urile în planificarea și implementarea practicilor prietenoase mediului care să respecte obligațiile naționale și internaționale, să încurajeze activități mai puțin poluante și mai ecologice, și să protejeze biodiversitatea și resursele naturale.

Programul menționat, va avea o perioadă de implementare de 3 ani, cu 3 grupuri mari de acțiuni și se va axa pe 3 beneficii economice cheie în ceea ce privește ecologizarea IMM-urilor și anume –  reducerea costurilor întreprinderii printr-o mai bună gestionare a resurselor și deșeurilor în vederea obținerii profitului și competitivității pe termen lung; îmbunătățirea reputației și a imaginii întreprinderii în intenția de a accesa noi piețe de desfacere și nu în ultimul; axarea pe crearea locurilor de muncă mai sănătoase, mai satisfăcătoare și mai sigure din punct de vedere ecologic.

Programul-pilot de ecologizare a IMM-urilor, își găsește reflectarea în principalele documente de politici ale Guvernului, în special în Strategia Națională de Dezvoltare Moldova –2030, Strategia energetică – 2030, Strategia de dezvoltare a sectorului IMM pentru anii 2012 – 2020, ceea ce va duce la încurajarea afacerilor mai ecologice prin oferirea diverselor instrumente, cum ar fi: accesul la informație, instruire, suport pentru consultanță în afaceri și finanțarea propriu-zisă sub formă de granturi. Totodată, Programul dat se va baza pe principii de cooperare și implicare a instituțiilor statului în promovarea economiei „verzi”, prin instrumente de suport și consultanță acordate de către ODIMM.

Imagini: