Impactul implementării principiilor de abilitare a femeilor asupra afacerilor din Moldova, discutat la un eveniment organizat de UN Women Moldova

Secretara de stat din cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Veronica Arpintin a participat la un eveniment, organizat de către UN Women Moldova, unde a fost prezentat Studiul privind impactul principiilor de abilitare a femeilor (WEPs) asupra afacerilor. 

Potrivit studiului, realizat cu sprijinul financiar al Suediei, sectorul privat este recunoscut tot mai mult drept un actor-cheie în creșterea economică și în promovarea dezvoltării sociale durabile. De aceea, prin acest studiu a fost evalută disponibilitatea companiilor din Republica Moldova de a integra femeile în activitățile lor, astfel respectându-se principiul egalității de gen.

Au fost prezentate principalele constatări, care evidențiază progresele și provocările întâlnite în promovarea egalității de gen și abilitării femeilor în mediul de afaceri, pe piața muncii și în comunitate.

Pe lângă sectorul privat, statul la rândul său vine cu mai multe soluții, pentru a încuraja integrarea femeilor în domeniul businessului și de a oferi oportunități, astfel încât să crească numărul femeilor, care vor și pot conduce sau administra afaceri.  

“La ora actuală, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în comun cu Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului au elaborat un nou Program de susținere a antreprenoriatului feminin, care va avea drept obiectiv stimularea spiritului antreprenorial al femeilor prin susținea dezvoltării întreprinderilor înființate și gestionate de către femei. Conceptul noului program va include suport financiar atât pentru întreprinderile nou create, cât și pentru companiile în dezvoltare. Mai mult, acesta se va axa pe domeniile de activitate prioritare și necesitățile reale ale femeilor antreprenoare. Practic, se urmărește creșterea numărului de femei antreprenoare, îmbunătățirea performantelor economice și a rezilienței întreprinderilor micro, mici și mijlocii conduse de femei” a menționat în discursul său, secretare de stat, Veronica Arpintin.

Potrivit datelor statistice, ponderea femeilor în domeniul afacerilor din Republica Moldova este de circa 34%.

În perioada 2016- 2022, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, prin intermediul ODA a implementat Programul Femei în Afaceri, în cadrul căruia au fost instruite peste 1200  femei în domeniul antreprenorial și ghidate în elaborarea proiectelor investiționale.

În anul 2022, din numărul total de 541 de beneficiari ai programelor de suport antreprenorial ODA, 228 de companii sunt administrate de femei.

Imagini: