Importul de bunuri pentru activitatea independentă: Regulile rămân neschimbate

Persoanele fizice care practică activitatea independentă au posibilitatea de a importa mărfuri pentru comerțul cu amănuntul, într-un mod rapid și eficient, declarând aceste bunuri conform procedurilor stabilite de către Serviciul Vamal și achitând drepturile de import aferente.

„Persoana are posibilitatea să-și importe de sine stătător și să-și declare mărfurile în vamă, fără să se adreseze către un reprezentant, cum ar fi un broker, și să achite nemijlocit serviciile respective pentru prezentarea unei declarații vamale în detaliu. Practic, comerciantul, ajungând la postul vamal de frontieră, își declară aceste bunuri, achită drepturile de import și poate merge direct să comercializeze aceste bunuri”, a declarat Igor Iurco, șeful Secției Control Vamal, Serviciul Vamal al RM.

Acte necesare pentru a declara bunurile în regim vamal de import

Importul se permite doar pentru mărfurile care fac obiectul activității desfășurate în comerțul cu amănuntul. Declararea mărfurilor de către persoanele fizice care desfășoară activități independente necesită un set minim de acte:

  • confirmarea privind luarea la evidența fiscală a persoanelor fizice care desfășoară activități independente (eliberată de către Serviciul Fiscal de Stat),
  • actele comerciale pentru marfa declarată (contract de vânzare-cumpărare, factură, invoice, bon de casă etc.),
  • formularul tipizat DV-6 al declarației vamale, completat de către persoana fizică care desfășoară activități independente.

Începând cu 1 iulie 2023, activitatea de comerț cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete, în chioșcuri (gherete), pavilioane și din autovehicule, precum și comerțul cu produse alimentare și mărfuri ușor alterabile autohtone, cu condiția respectării cerințelor sanitar-epidemiologice privind depozitarea, păstrarea și comercializarea lor, este admisă în baza activității independente.

Prin acest regim fiscal simplificat, autoritățile oferă comercianților sprijin și mai multe beneficii:

  • înregistrare unică – o singură vizită la Serviciul Fiscal de Stat, la începutul activității;
  • lipsa oricăror raportări pe parcursul activității;
  • majorarea plafonului anual de vânzări de la 300.000 de lei până la 1.200.000 de lei;
  • cel mai mic impozit pe venit din Europa – 1%.

Mai mult, cei care își achiziționează echipament de casă și control certificat beneficiază de compensații. După înregistrare, Guvernul, prin intermediul ODA, compensează costul de achiziție al aparatului de casă și control, dar și al altor investiții pentru reutilarea locului de muncă, în sumă de până la 10.000 lei.

De la 1 iulie 2023 și până în prezent, peste 1.240 de foști titulari de patentă s-au conformat noilor prevederi legale și au trecut la regimul fiscal simplificat – activitate independentă. Totodată, 500 de contribuabili au solicitat compensarea cheltuielilor suportate în contextul trecerii la activitatea independentă.