În 2016, exporturile Republicii Moldova către țările Uniunii Europene au deținut o cotă de peste 65% din totalul de exporturi

15 februarie, Chișinău – În anul 2016, exporturile de mărfuri pe piața Uniunii Europene (UE-28) au însumat 1332,4 milioane USD, (cu 9,4% mai mult față de anul 2015), ceea ce presupune o pondere de 65,1% în totalul exporturilor țării noastre (55% – în anul 2014). Declarația a fost făcută astăzi de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, în cadrul ședinței de astăzi a Comisiei Guvernamentale pentru Integrarea Europeană.

Potrivit vicepremierului Octavian Calmîc, în aceiași perioadă de timp, țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 20,3% (25% în anul 2015), ce corespunde unei valori de 414,2 milioane USD. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au micșorat cu 15,9%, comparativ cu anul 2015. Ministrul Economiei a indicat că printre principalii parteneri ai Republicii Moldova la capitolul exporturi se numără România, Italia, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlanda de Nord, Bulgaria, Polonia, Franța.

În opinia ministrului Calmîc, creșterea exporturilor spre UE se datorează și creșterii numărului de agenți economici autohtoni, care-și direcționează activitatea spre piața europeană. ”Numărul acestor companii fiind în continuă creștere, de la 1018 în anul 2013, la 1360 în anul 2016. Dacă e să raportăm la numărul total al companiilor exportatoare, observăm că ponderea agenților economici, care exportă în UE depășește constant pragul de 60% și este în continuă creștere”, a accentuat Octavian Calmîc. În context, ministrul Economiei a menționat că una din tendințele comerțului Republicii Moldova cu Uniunea Europeană ține și de diversificarea gamei de produse exportate în UE, care este în continuă creștere, de la 1756 poziții tarifare exportate în anul 2014, la 2102 poziții tarifare în anul trecut.

Referindu-se la valorificarea contingentelor tarifare la exportul de fructe în UE pe parcursul anului 2016, Octavian Calmîc a menționat că s-au înregistrat exporturi semnificative la struguri de masă 10 000 tone  (100%) și la prune – 7534 tone din 10 000 tone (75%), iar  cota la exportul de mere a fost valorificată modest: 74 tone din 40 000 tone (0,1%). ”Analiza datelor privind valorificarea concesiilor tarifare acordate la importul de mărfuri din UE denotă o ușoară creștere a importului pe toate pozițiile, cu excepția cărnii de porc și produselor procesate din carne”, a mai spus vicepremierul.

Conform datelor oficiale, în anul 2016, comparativ cu anul 2015, s-au marcat creșteri la exporturile de cereale și preparate pe bază de cereale (+34,0%), semințe și fructe oleaginoase (+13,6%), mobilă și părțile ei (+25,1%), fire, țesături și articole textile (+41,6%), îmbrăcăminte și accesorii (+6,7%),  băuturi alcoolice și nealcoolice (+2,2%), zahăr, preparate pe bază de zahăr, miere (+9,9%), produse lactate și ouă de păsări (+29,4%), etc, care au contribuit la majorarea pe total a exporturilor cu 9,9%. Totodată, s-au micșorat exporturile de legume și fructe (-18,8%), produse medicinale și farmaceutice (-35,6%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-24,8%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (-33,0%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (-60,5%), fibre textile (-79,5%) și altele,  atenuând astfel creșterea pe total exporturi cu 6,2%.

Vorbind despre acțiuni prioritare  în vederea facilitării comerțului cu UE, Octavian Calmîc a specificat că  până la finele semestrului I al anului curent, specialiștii din cadrul Ministerului Economiei, în comun cu colegii din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, urmează să facă o amplă analiză pe categoriile de produse care fac obiectul concesiilor tarifare, ținând seama de caracteristicile comerțului cu aceste produse, de sensibilitățile specifice ale acestor produse și de evoluția politicii agricole a ambelor părți.  ”Ulterior, Republica Moldova și UE vor examina, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configurația comerț, posibilitățile de a-și acorda reciproc concesii suplimentare, în vederea îmbunătățirii liberalizării schimburilor comerciale cu produse agricole, în special cele care fac obiectul contingentelor tarifare. O atenție deosebită urmează a fi acordată produselor de origine animalieră, care în prezent nu sunt eligibile la export, dar ar reprezenta un potențial de creștere a exporturilor de până la 15%”, a specificat Octavian Calmîc.