În 2016, Republica Moldova a realizat Matricea de Politici CRS DCFTA în proporție de 85%

23 februarie, Chișinău – Conform evaluării interne, în anul 2016 Republica Moldova a îndeplinit matricea pentru suport bugetar, acordat de UE țării noastre în contextul implementării Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA), în proporție de 85 la sută.

În  cadrul reuniunii Comitetului de Supraveghere al Programului ”Contractul de Reformă Sectorială (CRS) pentru Zona de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv (DCFTA)”, condus de viceministrul Economiei, Vitalie Iurcu, au fost prezentate rezultatele monitorizării și evaluării interne pentru perioada anului 2016, inclusiv și o listă cu acțiuni propuse în vederea asigurării continuității inițiativelor lansate în cadrul CRS DCFTA. Conform rezultatelor monitorizării un progres substanțial a fost obținut în fiecare componentă din Matricea de Politici CRS DCFTA, rata totală de realizare atingând 85 la sută.

Comitetul a stabilit că printre cele mai importante realizări se numără adoptarea standardelor UE armonizate în domeniul Infrastructurii Calității, realizarea completă a indicatorului privind implementarea Programului PARE 1+1, elaborarea și adoptarea diferitor proceduri de control bazate pe gestionarea riscurilor în domeniul Supravegherii Pieței și realizarea completă a componentei ”Îmbunătățirea aspectelor principale ale competitivității în domeniul implementării Programului de sensibilizare a publicului în contextul DCFTA”.

Membrii Comitetului de Coordonare al Programului au convenit că odată cu finisarea CRS DCFTA să fie continuate inițiativele și acțiunile, care au avut un efect pozitiv asupra mediului de afaceri, dar și asupra cooperării între acesta și organele administrației publice  – finisarea construcției incubatoarelor de afaceri de la Călărași și Cahul, examinarea unor potențiale locații pentru viitoarele incubatoare, continuarea utilizării procedurilor de control bazate pe principiul de gestionare a riscurilor, implementarea Strategiei de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului, organizarea unor noi ședințe ale focus-grupului DCFTA bazat pe aspecte de gen, ș.a.