În 2018 în municipiul Chișinău va fi lansat un proiect în domeniul eficienței energetice

20 iunie, Chișinău – Implementarea programelor de modernizare și reformare a economiei naționale, problemele cu care se confruntă locuitorii sectorului Centru al capitalei și soluțiile privind soluționarea acestora, colaborarea autorităților centrale cu cele locale, au fost temele principale ale discuțiilor purtate de viceprim-ministru, Octavian Calmîc, ministru al Economiei,cu conducătorii serviciilor desconcentrate din cadrul preturii sectorului Centru al municipiului Chișinău, cu mediul de afaceri și cetățeni.

În cadrul întrevederii, vicepremierul Octavian Calmîc a făcut o trecere în revistă a măsurilor întreprinse de autoritățile publice centrale în procesul de implementare a strategiilor și programelor de dezvoltare economică, socială și politică a țării, etc. În context, ministrul Economiei s-a axat pe ultimele decizii privind reforma instituțiilor cu funcții de control, prin reducerea numărului acestora până la 13 și stabilirea unor domenii clare de responsabilitate a fiecăreia din ele, ghilotinarea a circa 50 la sută din numărul actelor permisive existente, consolidarea platformei „ghișeul unic” prin unificarea unor instituții publice, etc. ”Toate aceste măsuri, precum și multe altele, vin să creeze un climat atractiv pentru mediul de afaceri, transformă piața Republicii Moldova în una captivantă pentru investitorii străini, care urmează să vină cu proiecte în toate domeniile economice. La moment se lucrează intensiv la un set de programe și strategii naționale, care au drept scop armonizarea legislației naționale cu cea europeană în mai multe domenii, inclusiv energetic, social, infrastructură, etc”, a punctat vicepremierul Octavian Calmîc.

Referindu-se la proiectele de dezvoltare a municipiului Chișinău, ministrul Economiei a menționat că la moment se lucrează la elaborarea și lansarea în 2018 a unui proect în domeniul eficienței energetice cu un fond de investiții de până la 40 milioane USD, care va viza nu doar clădirile publice, dar și sectorul privat.

În cadrul dialogului au fost abordate și un șir de probleme legate de reforma Guvernului și autorităților publice locale, a sistemului fiscal, introducerea impozitului unic, calității produselor și implicării instituțiilor statului în protecția consumatorilor, etc. O atenție sporită a fost acordată problemei comerțului interior și măsurilor întreprinse de autoritățile centrale pentru reglementarea acestui gen de activitate. Cei prezenți au solicitat includerea în proiectul de modificare a legii a prevederii care acordă agenților constatatori dreptul de a avea acces la baza de date a persoanelor care au dreptul de a efectua comerț cu amănuntul. Ministrul Octavian Calmîc a dat asigurări că această propunere, precum și cele legate de domeniul construcțiilor, activității  piețelor agricole sau de alt gen în localitățile din țară vor fi examinate și reieșind din oportunități incluse în proiectele de legi aflate în proces de elaborare atât la Ministerul Economiei, cât și alte instituții de stat.

Imagini: