În atenția agenților economici: Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a intervenit cu noi măsuri în vederea reducerii consumului de resurse energetice

Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a intervenit cu noi măsuri în vederea reducerii consumului de resurse energetice pentru evitarea întreruperilor de energie electrică. Potrivit Dispoziției aprobate în cadrul ședinței de astăzi a CSE, prezidată de prim-ministra Natalia Gavrilița, administratorii clădirilor publice și ai unităților comerciale vor asigura funcționarea instalațiilor de încălzire în regim minim sau la o temperatură ce nu va depăși 19° C, iar în afara orelor de lucru – 15° C, în măsura în care capacitățile tehnice permit acest lucru.

De asemenea, iluminatul interior al clădirilor va fi redus cu cel puțin 30 la sută, acolo unde este posibil, și va fi deconectat imediat ce încăperile vor fi eliberate. În același timp, urmează a fi deconectate havuzurile, vitrinele, iluminatul decorativ, arhitectural și publicitar, cu excepția iluminatului firmelor în timpul orelor de program.

Funcționarea scărilor rulante/escalatoarelor urmează a fi întreruptă între orele 07:00-11:00 și 18:00-23:00, cu excepția celor utilizate pentru transportarea mărfurilor și greutăților, precum și a cazurilor când suspendarea poate afecta securitatea și sănătatea oamenilor.

Conform dispoziției CSE, întreprinderile care folosesc în procesul de producere cuptoare electrice și instalații de topire electrică vor organiza programul de lucru astfel încât procesele în care se utilizează cea mai mare parte a energiei electrice să fie executate în afara orelor 07:00-11:00 și 18:00-23:00. În aceleași intervale de timp, administratorii întreprinderilor de alimentare cu apă și canalizare vor reduce la minimum consumul de energie electrică prin reglarea regimului de funcționare a pompelor bazinelor de acumulare.

Măsuri necesare pentru reducerea consumului de energie electrică vor fi întreprinse și de către autoritățile publice centrale și locale. Acestea includ reducerea consumului de energie electrică, în special, în orele de vârf, înlocuirea lămpilor incandescente cu becuri de tip LED și întreruperea iluminatului stradal pe timp de zi (între orele 07:00-18:00). La rândul lor, administratorii blocurilor de locuit și ai altor clădiri cu ascensoare vor plasa, la parter, anunțul prin care se recomandă evitarea folosirii liftului în intervalele 07:00-11:00 și 18:00-23:00.

Datele privind consumul lunar de energie electrică al instituțiilor publice, comparativ cu ultimii trei ani precedenți, vor fi transmise de către furnizorii și distribuitorii de energie electrică și publicate pe site-ul controlezfactura.gov.md de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Conform dispoziției CSE, derogarea adoptată anterior privind scutirea SA „Termoelectrica” de la plata accizei pentru păcură se va aplica și altor agenți economici care efectuează importuri pentru aceasta.

În vederea atenuării șocurilor de majorare a dobânzilor la creditele contractate de întreprinderile mici și mijlocii, membrii CSE au decis să împuternicească Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) să administreze și să utilizeze mijloacele financiare, în valoare de 200 milioane de lei cu destinația „susținerea întreprinderilor mici și mijlocii” pentru compensarea dobânzilor achitate, aferente perioadei 1 august 2022 – 31 decembrie 2022, la creditele bancare și/sau nebancare investiționale contractate de întreprinderile mici și mijlocii în valută națională, care erau active la data de 1 august 2022. Regulamentul privind modul de compensare a dobânzilor urmează a fi aprobat prin hotărâre de Guvern. Pentru asigurarea transferului compensațiilor către ÎMM-urile beneficiare, ODA va putea utiliza utiliza posibilitățile tehnice ale serviciului MPay.

O altă decizie ține de alocarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a mijloacelor financiare, în valoare de 102,1 mii lei, din fondul de intervenție al Guvernului. Astfel, vor fi achitate cheltuielile suportate pentru transportarea ajutorului umanitar acordat Ucrainei.