În atenția tuturor agenților economici

Introducerea sau scoaterea mărfurilor pe/de pe teritoriul vamal al Republicii Moldovei

În scopul introducerii sau scoaterii mărfurilorpe/de pe teritoriul vamal al Republicii Moldovei, menționăm că aceste operațiuni se efectuează fără restricții, în conformitate cu legislația națională și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

Punctele de trecere a frontierei de pe segmentul moldo-român și moldo-ucrainean sunt deschise traficului atât pentru călători, cât și pentru transportul de mărfuri.

Punctele de trecere a frontierei care rămân nefuncționale sunt Cosăuți-Iampol și Soroca-Țekinovka.

Regimul comercial preferențial oferit în baza Acordurilor de Liber Schimb în vigoare (DCFTA, CEFTA, CSI, Turcia, UK) se aplică conform prevederilor acestora în baza certificatelor de origine preferențiale.

Autorizații și certificări

Autoritatea responsabilă de corectitudinea activităților de export/import a produselor supuse controlului sanitar-veterinar, fitosanitar, controlului pentru siguranța alimentelor şi controlului produselor de uz fitosanitar şi fertilizanți este Agentia Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Pentru perioada stării de urgență nu au fost operate modificări în legislația națională aferentă procesului de control la frontieră a produselor menționate supra.

Reamintim: Conform Dispoziției CSE nr.3 din 27 februarie 2022, prin derogare de la prevederile Legii nr.221 /2007 privind activitatea sanitară veterinară, mărfurile supuse supravegherii sanitar-veterinare se vor plasa pe piață în baza certificatelor sanitar-veterinare eliberate de Autoritatea sanitară veterinară din țările UE, fără a fi supuse certificării de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

Pentru informații suplimentare și asistență, puteți apela la următoarele date de contact:

Tel.: +373 022 29 47 15       Email: info@ansa.gov.md

Transport mărfuri cale ferată

Atenționăm asupra faptului că transportul de mărfuri pe cale ferată este suspendat la moment. 

Agenția Națională Transport Auto recomandă operatorilor de transport să abordeze organizarea curselor cu ocolirea teritoriului Ucrainei. În acest sens, în rezultatul negocierilor purtate cu autoritățile competente mai multor state străine, au fost identificate 2 coridoare verzi pentru tranzitarea unităților de transport blocate pe teritoriul Federației Ruse și Republicii Belarus, în scopul întoarcerii acestora în Republica Moldova.

Pentru a beneficia de permisiunea acordată de către părțile polonă și ungară, au fost stabilite următoarele condiții:

  • Pentru tranzitarea teritoriului Republicii Polone, este permisă operatorilor de transport moldoveni prezentarea de către șofer a autorizațiilor eliberate de către Agenție în format de document scanat, fără obligațiunea deținerii autorizației pe suport de hârtie. Operatorii de transport pot solicita autorizațiile la ghișeul unic ANTA, care pot fi scanate și remise șoferului pentru a fi prezentate autorităților de control polone.
  • Pentru tranzitarea teritoriului Ungariei fără autorizații și fără înregistrare electronică în sistemul de înregistrare electronică pentru toate transporturile internaţionale – BIREG a unităților de transport blocate în perioada 20-25 februarie, operatorii de transport urmează să transmită informația privind numerele de înmatriculare a unităților de transport care vor efectua cursele în tranzit, cu anexarea documentelor confirmative, la adresa electronică: anta@anta.gov.md 

Derogarea respectivă este valabilă până la data de 04 martie 2022, iar traversarea teritoriului Ungariei se va efectua prin punctele de trecere a frontierei Tornyosnemety și Satoraljaujhely, cu prezentarea organelor de control a documentelor confirmative necesare (scrisoarea de trăsură CMR sau alte formulare de călătorie).

Pentru informații suplimentare și asistență, puteți apela la următoarele date de contact:

Tel.: 0 (22) 220657; 069526562    E-mail: anta@anta.gov.md

Tranzitul/exportul pe teritoriul UE a produselor de origine animală

În ceea ce privește tranzitul/exportul pe teritoriul UE a produselor de origine animală, acesta este permis doar în condițiile prevăzute în Acordul de Asociere RM-UE (miere de albini, caviar, praf de ou).

Reamintim: Conform Dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 2 și 3 din 25 și 27 februarie 2022, se interzice exportul din Republica Moldova a porumbului și a derivatelor acestuia (poziția tarifară 1005), cu excepția semințelor de porumb destinate însămânțării (poziția tarifară 1005 10), pe perioada stării de urgență. Exportul porumbului, conform punctului 5, este permis doar pentru cantitățile ce au deja eliberate certificate fitosanitare până la data adoptării prezentei Dispoziții inclusiv. De asemenea, se interzice exportul de grâu (poziția tarifară 1001), de zahăr (poziția tarifară 1701) pe perioada stării de urgență.   

Pentru informații privind regulile de traversare a frontierei cu diverse bunuri, ofițerii de informare ai Serviciului Vamal vă stau la dispoziție, 24/24 la numărul de telefon:

Tel: +37322788888 (Centrul Unic de Apel).