În cel mai scurt timp, comercianţii îşi vor obţine autorizaţiile de activitate la ghişeul unic

23 ianuarie 2014, Chişinău – În acest scop, la Ministerului Economiei s-a întrunit, la 22 ianuarie curent, Grupul de lucru cu privire la funcţionarea sistemului informaţional al ghişeului unic pentru autorizarea activităţilor în comerţ. 

Şedinţa Grupului de lucru, desfăşurată în colaborare cu Centrul de Guvernare Electronică a abordat problema optimizării procedurii de autorizare a activităţilor în comerţ prin instituirea unui ghişeu unic şi a fost condusă de viceministrul Economiei, Octavian Calmîc.

În cadrul şedinţei, Octavian Calmîc a menţionat că Ministerul Economiei şi-a asumat rolul de facilitator şi susţinător al creării platformei unice de conexiune într-un sistem informaţional al instituţiilor publice cu competenţe de eliberare a actelor permisive în domeniul comerţului interior. În baza acestui sistem, primăriile vor deschide un ghişeu unic pentru autorizarea activităţilor în comerţ.

„Scopul nostru este de a implementa un sistem eficient de comunicare atât pe orizontală cât şi pe verticală pentru instituţiile reglementatoare, în vederea simplificării şi optimizării procedurii  de  autorizare a agenţilor economici în domeniul comerţului”, a pus viceministrul Economiei.

De asemenea, la şedinţă au participat reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale şi ale autorităţilor publice locale, care au susţinut implementarea sistemului informaţional de funcţionare a ghişeului unic pentru autorizarea activităţilor din comerţ şi eliminarea obstacolelor în lansarea afacerii.

Autorizarea comercianţilor prin intermediul ghişeului unic, are drept scop simplificarea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare în comerţ în situaţia în care unitatea comercială / prestări servicii dispune de certificat de urbanism, autorizaţie de construcţie şi proces verbal de recepţie finală a obiectului, la eliberarea cărora s-au expus instituţiile statului implicate în autorizarea comerţului în condiţiile legii. Astfel, în vederea realizării acestui obiectiv, s-a decis elaborarea amendamentelor la cadrul legal privind instituirea ghişeului unic pentru autorizarea comercianţilor prin prisma noului concept de abordare: înregistrare/autorizare, precum şi întocmirea cerinţelor tehnice (business proces) pentru crearea softului operaţional privind instituirea platformei unice de colaborare a instituţiilor statului implicate în autorizarea activităţilor din comerţ.