În primele nouă luni ale anului curent, Produsul Intern Brut a crescut cu 3,8%

15 decembrie, Chișinău – În primele 9 luni ale anului curent, Produsul Intern Brut (PIB) a înregistrat o creștere cu 3,8%, comparativ cu perioada similară a anului 2016, constituit în valoare nominală 109,4 miliarde lei.

Pe categorii de resurse, creșterea PIB, în perioada de referință, a fost determinată de următoarele activități economice: agricultura, silvicultura și pescuitul a contribuit (+0,4%) deținând o pondere de 11,3% în valoarea PIB; industria (+0,3%) cu o pondere de 14,5% în PIB; construcțiile (+0,2%) cu o pondere de 3,7% în PIB; comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor, transport și depozitare, activități de cazare și alimentație publică (+1,4%) cu o pondere de 20,3% în PIB.

Pe categorii de utilizări creșterea PIB s-a datorat formării brute de capital fix (+1,1%) cu o pondere de 21,7% în valoarea PIB și consumului final al gospodăriilor populației (+4,0%) cu o pondere de 86,5% în PIB. O contribuție negativă la creșterea PIB a avut-o exportul net (-3,6%), consecință a contribuției mai accentuate la formarea PIB a importurilor de bunuri și servicii (71,1%) față de cea a exporturilor de bunuri și servicii (41,4%).

Conform statisticilor, în trimestrul III al anului curent, Produsul intern brut pe serie brută, a însumat 45,5 miliarde lei (prețuri curente de piață), în creștere, în termeni reali, cu 5,4% față de trimestrul III 2016.