În primele opt luni ale anului curent, volumul producției industriale a crescut cu 1,4%

24 octombrie, Chișinău – Pe parcursul perioadei ianuarie-august 2017, întreprinderile industriale din Republica Moldova au produs cu 1,4% mai multe bunuri, comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Potrivit estimărilor Secției modelare și prognozare economică a Ministerului Economiei și Infrastructurii, volumul producției industriei prelucrătoare a crescut cu 1,7%, cel al producției şi furnizării de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat cu 0,2%, iar volumul producției industriei extractive s-a diminuat cu 1,9%.

Printre principalii factori care au influențat evoluția producției industriale se evidențiază creșterea cererii interne și externe pentru unele produse industriale, inclusiv produsele din carne, lactate, băuturile alcoolice, în special vinurile din struguri, echipamentele electrice, produsele de cauciuc și mase plastice, cimentul, articolele de îmbrăcăminte, mobilă, etc.

În același timp, asemenea factori precum exportul materiei prime agricole, saturarea pieței interne cu produse din import, competitivitatea redusă a unor produse moldovenești, condițiile climaterice nefavorabile de la sfârșitul lunii aprilie al anului curent au influențat descreșterea producției la o serie de produse, inclusiv prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor, producerea uleiurilor și grăsimilor, fabricarea unor articole textile, etc. 

Aportul principal în procesul de fabricare a producției de către întreprinderile industriale revine industriei prelucrătoare (84,3%). În ianuarie-august 2017 această ramură industrială a înregistrat o creștere de 1,7% față de ianuarie-august 2016, contribuind cu 1,4 p.p. asupra Indicelui general de Producție Industrială (IPI). De menționat că volumul actual obținut de ramura industriei prelucrătoare a depășit cu 11% volumul înregistrat în ianuarie-august 2008, an premergător crizei economico-financiare.

În luna august 2017 volumul producției industriale a crescut cu 6,4% față de august 2016. Principalul catalizator al acestei evoluții a constituit industria prelucrătoare, care s-a majorat cu 6,4%, în perioada lunii respective fiind menținute ritmuri înalte de creștere la fabricarea bijuteriilor, imitațiilor de bijuterii (creștere mai mare de 7 ori), fabricarea echipamentelor electrice (+62%), prelucrarea lemnului (+32%), producerea băuturilor (+21%), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (+20%), etc.

De asemenea, în luna august curent, s-a resimțit relansarea unor ramuri ale industriei prelucrătoare, care au avut o stagnare în lunile precedente, cum este fabricarea sticlei (+23%). Totodată, se observă efectul unor producții sezoniere – fabricarea produselor din tutun, care s-a majorat de 6,4 ori în luna august.