În primul semestru al anului 2020, în Portul Internațional Liber „Giurgiulești” au fost făcute investiții de 1,4 mln USD

Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat Raportul privind activitatea Portului Internațional Liber „Giurgiulești” în primul semestru al anului 2020. Documentul conține date privind numărul rezidenților înregistrați în prima jumătate a anului curent, valoarea totală a investițiilor, volumul mărfurilor transbordate, precum și contribuția activității portului în economia națională.

Potrivit raportului, în Portul Internațional Liber „Giurgiulești” sunt înregistrați 51 rezidenți, iar în primele șase luni ale anului curent au mai fost înregistrați 2 rezidenți. Din 79 de autorizații valabile la 30 iunie 2020, 31 au fost eliberate în domeniul comerțului en-gros, 27 – prestare de servicii, 10 – activitate de transport, 4 – construcții, 7 – alte genuri de activitate. În același timp, la finele semestru I, numărul angajaților rezidenților ce activează pe teritoriul potului a constituit 511 persoane sau cu 16% mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent.

Valoarea totală a investițiilor în Portul Internațional, pe întreaga perioadă de activitate a acestuia, conform situației din 30 iunie, a constituit 74,2 mln dolari SUA, din care 1,4 mln dolari SUA se datorează investițiilor realizate în perioada de gestiune. Comparativ cu perioada similară precedentă, investițiile realizate în 6 luni 2020 s-au majorat cu 1,9%.

În contextul crizei pandemice, pe parcursul primului semestru în Portul Internațional au acostat și au fost deservite 181 diverse tipuri de nave sau cu 30% mai puțin decât în semestru I a anului 2019. În această perioadă, prin intermediul terminalelor fluviale au fost transbordate 696,5 mii tone de mărfuri.

În același timp, în 6 luni ale anului 2020, valoarea comerțului angro realizat în port a constituit 3,4 mlrd lei sau cu 117,3% mai mult în comparație cu perioada similară a anului 2019. De asemenea, în perioada de raportare au fost oferite rezidenților, de către operatorul Portului Internațional, servicii portuare în valoare de 84,02 mln lei, inclusiv, servicii de arendă în sumă de 12,5 mln lei. Printre alte genuri de activitate pot fi evidențiate activitatea de transportare – 30,4 mln lei, servicii portuare – 43,3 mln lei.

Conform raportului realizat de Ministerul Economiei și Infrastructurii, circa 26,2% din volumul producției cerealiere exportate din Republica Moldova în semestrul I, s-a exportat prin intermediul Portului Internațional, înregistrându-se o creștere a ponderii față de perioada corespunzătoare a anului precedent cu 2,56 puncte procentuale. Peste 85,7% din volumul uleiului vegetal exportat în semestrul I, a fost realizată pe cale maritimă prin port, cu o creștere a ponderii față de semestrul I 2019 de circa 2,75 puncte procentuale.

De asemenea, potrivit raportului defalcările la bugetul public național sub formă de taxe și impozite achitate de rezidenții portului au înregistrat o creștere cu 29,9%.