În primul semestru al anului curent, în Republica Moldova au fost date în exploatare peste 4100 de locuințe

25 august, Chișinău – În prima jumătate a anului curent, în Republica Moldova au fost date în exploatare 4102 locuințe (apartamente (3602) și case individuale de locuit(448)) cu suprafața totală de 327,5 mii m², sau cu 34,3% mai mult față de  perioada similară a anului 2016.

După mediul de rezidență, în mediul urban au fost date în exploatare 3923 locuințe cu suprafața totală de 303,3 mii m² sau cu 44,0% mai mult față de nivelul înregistrat în ianuarie-iunie 2016, iar în mediul rural – 179 de locuințe cu suprafața totală de 24,2 mii m².

Datele statistice mai indică că după distribuția în profil regional cel mai mare volum de locuințe au fost  date în exploatare în municipiul Chişinău – 3602, cu suprafață totală de 281,5 mii m² sau cu 43,4% mai mult față de ianuarie-iunie 2016.

Potrivit lui Alexei Boșneaga, șef Direcția generală arhitectură, construcții și locuințe, la moment în plină desfășurare este faza a doua a proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile social vulnerabile, finanțată de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE). Din anul 2013 până în prezent au fost date în folosință 243 de apartamente cu suprafața totală de 15 000 m². ”Până la finele anului 2017 este preconizată finalizarea a 185 locuințe, iar până la finele anului 2018 sunt planificate în total pe proiect, construcția a 700 de locuințe sociale pentru aproximativ 2500 de persoane vulnerabile”, a specificat Boșneaga.

În prima fază a proiectului au fost construite 4 blocuri locative (250 de apartamente sociale) cu suprafața de 12 035 m².

Conform datelor statistice, la 1 ianuarie 2017 pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 1280,3 mii locuințe, dintre care în localitățile urbane 529,2 mii unități, iar în localitățile rurale – 751,1 mii unități. Fondul locativ al Republicii Moldova a constituit 86830,6 mii m². Localităților urbane le revine 43,6% din volumul total al fondului locativ, iar celor rurale – 56,4%. Gradul de asigurare a populației cu spațiu locativ pe un locuitor, în medie pe țară, a constituit 24,4 m².