În primul semestru al anului curent, PIB-ul a crescut cu 2,8%

21 septembrie, Chișinău – În primele 6 luni ale anului curent, Produsul Intern Brut (PIB) a înregistrat o creștere cu 2,8%, comparativ cu perioada similară a anului 2016. La creșterea PIB-ului a contribuit creșterea înregistrată în majoritatea activităților economice, inclusiv industrie, informații și comunicații, transport, construcții, comerț cu ridicata și cu amănuntul, etc. Conform statisticilor, în primul trimestru al anului curent, PIB a crescut cu 3,1 la sută, iar în cel de-al doilea trimestru cu 2,5%.

Potrivit datelor statistice, cea mai mare contribuție la creșterea PIB cu 1,5 puncte procentuale (p.p.) au avut-o activitățile comerțul cu ridicata şi cu amănuntul, transport și depozitare, hoteluri și restaurante, urmată de construcții, informații și comunicații, etc. Contribuția pozitivă la modificarea PIB pe categorii de utilizare au avut consumul – 3,6 p.p, variația stocurilor – 2,3 p.p., formarea brută de capital fix – cu 1,1 p.p. Concomitent, la evoluția PIB-ului a contribuit negativ exportul net – cu 4,1 p.p.

Restabilirea cererii externe la unele mărfuri ale sectorului industrial, cum ar fi produsele industriei alimentare, mobilă, produse chimice, mașini și echipamente pentru transport, mobilă a condus la majorarea VAB din industrie cu 0,6% comparativ cu primul semestru 2016, iar aportul acesteia la creșterea PIB a fost de 0,1 p.p. Un impediment important rămâne problema diversificării slabe a producției industriale şi capacitățile reduse de satisfacere a cererii interne.

Totodată, activitățile agricultură, administrație publică şi apărare, asigurări sociale obligatorii și altele au avut o contribuție negativă la evoluția PIB-ului. Este indiscutabil că calamitățile naturale din aprilie curent au avut un impact enorm asupra mai multor indicatori macroeconomici. Se mențin riscurile legate de situația dificilă din Ucraina și recesiunea economiei Federației Ruse și interdicțiile comerciale aplicate de aceasta, care influențează economia Moldovei prin exportul produselor moldovenești, remitențe și investiții.

Referitor la structura cererii interne (consumul final + formarea brută de capital), se remarcă o majorare a ponderii investițiilor (formării brute de capital) de la 17,3%, în primul semestru al anului trecut, până lă 18,3% în perioada de raport, preponderent, datorită majorării stocurilor.

Ministerul Economiei și Fondul Monetar Internațional prognozează o creștere economică de cca 4 la sută în 2017. Recent Banca Mondială a îmbunătățit estimarea de creștere a economiei Republicii Moldova în anul curent la 4,0 la sută, față de 2,8 la sută cât prognoza în octombrie anul trecut. Institutul Național de Cercetări Economice de pe lângă AȘM se așteaptă la o creștere de 4,2 la sută.

Imagini: