În primul semestru, prin intermediul PEBM, au fost realizate 20 proiecte de energie regenerabilă locală

16 septembrie, Chișinău – Consiliul Proiectului Energie și Biomasă, condus de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, a examinat raportul de activitate al PEBM II în primele șase luni ale anului curent, precum și progresul programelor de consolidare a pieței

Potrivit ministrului Economiei, Octavian Calmîc, Proiectul Energie și Biomasă Moldova, finanțat de Comisia Europeană și implementat de PNUD, contribuie la producerea de energie mai sigură, mai competitivă și mai durabilă în Republica Moldova prin sprijin direcționat către cea mai viabilă și disponibilă sursă locală de energie regenerabilă, și anume biomasă din deșeuri agricole. 

”Asigurarea securității energetice a statului, inclusiv prin diversificarea surselor energetice, este unul din obiectivele Guvernului. În context, prin realizarea unor asemenea proiecte intenționăm ca până în anul 2020 cota de producere a energiei regenerabile să constituie circa 20 la sută din tot volumul necesar pe țară. Este un proiect ambițios, dar rezultatele din ultimii ani de demonstrează că acest obiectiv poate fi realizat”, a menționat vicepremierul Octavian Calmîc.

Referindu-se la rezultatele primului semestru de activitate a PEBM, managerul proiectului, Victor  Cotruță, a menționat că în perioada de referință au fost finalizate 15 sisteme de încălzire și 5 sisteme solare de apă caldă, iar altele cinci proiecte sunt în curs de desfășurare. ”În primul semestru au mai fost evaluate și aprobate spre  implementare 39 de inițiative comunitare din mediul rural, inclusiv șase din regiunea transnistreană. Mai mult, în semestrul doi ne  propunem să finalizăm și punem în exploatare alte 10 sisteme de încălzire și 9 sisteme solare de apă caldă, precum și să aprobăm alte peste 30 de inițiative comunitare din totalul de 60 în curs de evaluare ”, a specificat managerul proiectului.

Membrii Consiliului au examinat și progresele înregistrate în procesul de realizare a programelor de subvenționare a gospodăriilor casnice, crearea a parteneriatelor publice private pentru prestarea serviciilor de încălzire a obiectelor publice, etc.

În cadrul ședinței au fost discutate și problemele care apar în procesul de implementare a proiectului, în special interesul scăzut din partea administrațiilor publice locale și autorităților raionale în implementarea proiectelor de încălzire pe bază de biomasă prin intermediul parteneriatelor publice private, motivarea redusă a operatorilor centrelor termice din motivul salarizării joase, etc. În context, vicepremierul Octavian Calmîc a menționat că actualmente ministerul Economiei și instituțiile din subordine lucrează asupra unui plan de acțiuni, care are drept scop atât implicarea mai activă a autorităților locale, cât și depășirea problemelor legate de salarizare, condiții de activitate, etc.

Imagini: