În trimestrul I al anului curent, PIB-ul a înregistrat o creștere cu 3,1%

16 iunie, Chișinău – În trimestrul I al anului curent, Produsul Intern Brut (PIB) a înregistrat o creștere cu 3,1 la sută, comparativ cu perioada similară a anului 2016. La creșterea PIB-ului a contribuit creșterea înregistrată în majoritatea activităților economice, inclusiv agricultură, industrie, construcții, comerț cu ridicata și cu amănuntul, etc.

Potrivit datelor statistice, cea mai mare contribuție la creșterea PIB cu 1,4 puncte procentuale (p.p) a avut-o activitatea comerțul cu ridicata şi cu amănuntul, care a crescut cu 11,8% față de primul trimestru al anului trecut, datorită înviorării cererii interne. Un factor pozitiv care şi-a adus contribuția respectivă la modificarea PIB-ului pe categorii de resurse a fost creșterea cu 1,8% a valorii adăugate brute (VAB) create în agricultură, gradul de influență al activității asupra modificării PIB fiind de 0,1 p.p. Majorarea volumului producției în sectorul agricol a fost determinată de creșterea producției animale.

Restabilirea cererii externe la unele mărfuri ale sectorului industrial, cum ar fi produsele industriei alimentare, mobilă, a condus la majorarea VAB cu 1,2% comparativ cu primul trimestru 2016, iar aportul acesteia la creșterea PIB a fost de 0,2 p.p. Un impediment important rămâne problema diversificării slabe a producției industriale şi capacitățile reduse de satisfacere a cererii interne.

Totodată, activitățile învățământ, administrație publică şi apărare, asigurări sociale obligatorii a avut o contribuție negativă la evoluția PIB-ului. Se mențin riscurile legate de situația dificilă din Ucraina și recesiunea economiei Federației Ruse, care influențează economia Moldovei prin exportul produselor moldovenești, remitențe și investiții.

Din punct de vedere al utilizării PIB, restabilirea finanțării externe a condiționat creșterea investițiilor, iar majorarea remitențelor a influențat pozitiv consumul. Ca rezultat, crește cererea internă (consumul final și formarea brută de capital), care a depășit cu 34,3% valoarea Produsului Intern Brut. Acest fapt relevă că necesitățile economiei sunt mult mai mari decât capacitatea ei de producere, diferența fiind acoperită din sursele externe.

Referitor la structura cererii interne, se remarcă o majorare a ponderii investițiilor (formării brute de capital) de la 17,7%, în primul trimestru al anului trecut, până lă 18,8% în perioada de raport, preponderent, datorită majorării stocurilor. Astfel, ponderea consumului s-a micșorat.

Ministerul Economiei și Fondul Monetar Internațional prognozează o creștere economică de 4,5 la sută în 2017. Recent Banca Mondială a îmbunătățit estimarea de creștere a economiei Republicii Moldova în anul curent la 4,0 la sută, față de 2,8 la sută cât prognoza în octombrie anul trecut. Institutul Național de Cercetări Economice se așteaptă la o creștere de 4,2 la sută.