În unele localități ale țării continuă lucrările de lichidare a consecințelor calamităților naturale

25 aprilie, Chișinău – În urma intervențiilor echipelor operative s-a reuşit restabilirea integrală a furnizării energiei electrice în raioanele Criuleni, Străşeni, Orhei, Teleneşti, Călăraşi şi Nisporeni, deservite de sectorul de distribuţie Orhei.

Potrivit informației operative, la moment se desfășoară lucrările de reparație a problemelor tehnice în reţele de medie tensiune din sectoarele de distribuţie Aneni Noi şi Sud. Conform datelor Companiei Gas Natural Fenosa, astăzi vor fi soluţionate toate incidentele din reţelele de joasă tensiune înregistrate în sectorul de distribuţie Chişinău, iar în sectoarele de distribuţie Anenii Noi şi Sud acest lucru va fi finalizat în următoare zile.

Compania informează că în unele regiuni accesul la liniile electrice aeriene (LEA) pozate în câmp deschis rămâne a fi în continuare foarte anevoios, fapt care face ca lucrările de realimentare cu energie electrică să decurgă cu mari dificultăţi. Utilajele specializate ale brigăzilor operative se împotmolesc în solul excesiv de umed în urma topirii stratului abundent de zăpadă căzut în zilele de 20 şi 21 aprilie, fiind necesară tractarea lor. De asemenea, în multe localităţi străzile şi drumurile de acces rămân blocate de cregile rupte şi copacii doborâţi la pământ. Aceste circumstanţe reduc din ritmul planificat al lucrărilor, care oricum continuă.

De asemenea, o problemă nesoluţionată rămâne a fi deconectarea în regim avariat, din cauza deteriorării unor piloni la linia de tensiune înaltă, a staţiei 110/10 kV Chircani, aparţinând Î.S.”Moldelectrica” , de la care se alimentează înstalaţiile de distribuţie ale Î.C.S. „Red Union Fenosa”S.A.

Conform datelor operative, în urma calamităților naturale au fost deconectate de la rețeaua de curent  electric peste 700  de localități,  deteriorate 12 linii de transport  și distruși circa 200 de piloni  din gestiunea  Î.S.”Moldelectrica”. În rezultatul eforturilor depuse, pe parcursul ultimelor zile au fost reconectaţi la sursa de energie peste 278 mii de clienţi din numărul total de peste 292 de mii din reţelele de tensiune înaltă şi medie.