În Zonele Economice Libere au fost atrase investiții în valoare 285,3 milioane USD, dintre care 55,2 milioane USD pe parcursul anului trecut

6 martie, Chișinău – Pe parcursul anului 2016 în Zonele Economice Libere (ZEL) au fost atrase investiții în valoare de 55,2 milioane USD, cu 24% mai mult, comparativ cu 2015. Din momentul creării ZEL (1996) volumul total al investițiilor a constituit 285,3 milioane USD, dintre care 141 milioane USD în ultimii cinci ani.

Conform datelor Ministerului Economiei, din volumul total al investițiilor străine, atrase pe parcursul anului 2016  în zonele economice libere, 68% au revenit ZEL Bălți și 18 la sută ZAL Expo-Business-Chișinău. Din volumul total al investițiilor, atrase pe parcursul activității celor 7 ZEL, 95,5 milioane USD revin ZEL Bălți, 69,2 milioane USD – ZEL ”Ungheni-Business”, 65,6 – ZAL ”Expo-Business-Chișinău”, 18,3 – ZAL PP ”Taraclia”, 16,9 – ZAL ”Tvardița”, 16,2 – ZAL PP ”Valkaneș” și 4,7 milioane USD – ZAL PP ”Otaci-Business”.

Către 1 ianuarie 2017, în 7 zone economice libere erau înregistrați 181 de rezidenți cu 8024 de persoane angajate, cu 23,4% mai multe comparativ cu perioada similară a anului trecut. Cele mai multe persoane sunt angajate în companiile, care activează în ZEL Bălți (3500), ZEL ”Ungheni-Business” (2258) și ZAL ”Expo-Business-Chișinău” (1393). Salariul mediu al unui angajat a constituit 5,6 mii lei, cu 6% mai mult, comparativ cu anul 2015.

Datele Ministerului Economiei denotă faptul că în zonele economice libere crește ponderea activității industriale, care a devenit genul prioritar de activitate ale ZEL. În anul 2016 volumul total al mărfurilor produse și serviciilor prestate în zonele economice libere a constituit circa 6 miliarde de lei, din care ponderea producției industriale a constituit 74,5%. Analizele mai denotă că volumul vânzărilor nete ale producției industriale (în prețuri curente) în total pe zonele economice libere în anul 2016 a constituit 4458,8 milioane lei, cu 10,4 la sută mai mult comparativ cu anul 2015. Din volumul total al producției fabricate în zonele economice libere, 81,4% a fost exportată. 

Rezidenții zonelor economice libere au produs anul trecut 22,3 milioane de huse pentru scaune automobil, cablu electric izolat în sumă de 1081,6 milioane lei, articole din cablaj electric pentru autoturisme în sumă de 519,4 milioane lei, 2,1 milioane m2 de covoare, 212 tone fire de lână și 1,9 mii tone fir sintetic, mobilă în sumă de 25,0 milioane lei, 34,1 milioane m2 plasă din fibră de sticlă, 14,8 milioane lei construcții metalice, 7,7 mii tone de păcură, 89 tone de vopsea, precum şi 0,3 milioane decalitri vin de struguri, 91,0 mii dal de divin, 780,6 mil. unităţi articole flexibile pentru îmbutelierea băuturilor alcoolice, 129 tone de salam etc.

În anul de raportare a fost remarcată și o creștere a volumului activității de comerț extern, care s-a desfășurat în trei zone libere din cele șapte (ZEL „Ungheni-Business”, ZAL PP „Valkaneș” și ZAL „Expo-Business-Chișinău”). Astfel, volumul total al comerțului extern pentru anul trecut a sporit de 4 ori în comparație cu anul 2015  şi a constituit 331,4 milioane lei.

Un alt gen de activitate permis în zonele economice libere este sortarea, ambalarea, marcarea şi alte asemenea operațiuni cu mărfurile tranzitate prin teritoriul vamal al Republicii Moldova. Acest gen de activitate s-a desfășurat doar în ZAL „Expo-Business-Chișinău” și ZAL PP „Valkaneș”, însă volumul este nesemnificativ, constituind 10,6 milioane lei.

Volumul total al impozitelor şi altor plăti obligatorii calculate în anul de referință a constituit, conform situației din 1 ianuarie 2017 –  216,0 milioane lei, sporind cu 16,4% comparativ cu situația din 1 ianuarie 2016. Din volumul total de impozite şi alte plăți obligatorii calculate, ponderea cea mai mare revine rezidenților ZEL „Bălți” (43,5%), ZEL „Ungheni-Business” (30,0%) și ZAL „Expo-Business-Chișinău” (17,6%).

Raportul privind activitatea zonelor economice libere al Republicii Moldova în anul 2016 este plasat pe site Ministerului Economiei (www.mec.gov.md la rubrica domeniile gestionate/industrie/ZEL).