INCE a prezentat studiul privind activitatea economică în bază de patentă 

27 iunie, Chișinău – Rezultatele studiului „Activitatea economică în bază de patentă: analiza de țară și bunele practici internaționale”, realizat de Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) la solicitarea ministerului Economiei, au fost prezentate în cadrul unei mese rotunde, cu participarea specialiștilor de la instituțiile de stat  și reprezentanți ai administrațiilor publice locale, experți în domeniu, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Studiul cuprinde o analiză detaliată atât a activităților economice independente în diferite state cu descrierea sistemelor simplificate de impunere fiscală, cât și a situației actuale în Republica Moldova privind desfășurarea activităților în baza patentei de întreprinzător conform datelor oficiale furnizate de către Serviciul Fiscal de Stat. În rezultatul analizelor efectuate s-a constat că ponderea principală, de peste 60 la sută din numărul total de patente pe diverse activități o deține comerțul cu amănuntul, dar care, într-un final, vine cu o contribuție modestă de 4% în valoarea totală a taxelor acumulate de bugetele locale.

În baza analizelor efectuate, autorii studiului au înaintat și unele recomandări privind necesitatea perfecționării cadrului de reglementare privind activitatea economică în bază de patentă în vederea asigurării concurenței loiale pe piață la capitolul micului business și creării condițiilor echitabile de impunere fiscală. De asemenea, s-a recomandat stabilirea unor criterii mai simple de evidență contabilă cu eliberarea bonului de casă întru protecția drepturilor consumatorilor.  

Reprezentanții ministerului Economiei și Finanțelor au apreciat importanța studiului, menționând că rezultatele și concluziile formulate de experți vor fi luate în considerație în procesul de modificări la legislația fiscală și administrarea afacerii, care să permită un confort mai sporit deținătorilor de patentă, care trec în altă formă de activitate organizatorico-juridică. Ministerul Economiei pledează pentru revizuirea sistemului de impozitare a întreprinzătorilor individuali cu examinarea oportunității introducerii impozitului specific din activitate, simplificării contabilității (partidă simplă) și introducerii unui raport unic pentru activitatea micului business.

Conform datelor Inspectoratului Fiscal principal de Stat,  în Republica Moldova activează în bază de patent 18295 de întreprinzători, dintre care peste 12 mii în domeniul comerțului. Conform datelor de la fisc, în 2015, în bugetul de stat, de la eliberarea sau prelungirea patentei au fost acumulate circa 39 milioane de lei.

Imagini: