Baza de date cu indicatori social-economici conține circa 200 indicatori detaliați la nivel de localități rurale și urbane, care caracterizează condițiile de trai ale populației și nivelul de dezvoltare al localităților Republicii Moldova. Baza de date include indicatori privind accesibilitatea populației la serviciile de educație și sănătate, situația demografică, socială, economică și financiară a localităților, condițiile de mediu, asigurarea cu infrastructură fizică (drumuri, apă, canalizare, gaze naturale) și de comunicații. Baza de date este formată prin integrarea indicatorilor furnizați de următoarele instituții publice: Biroul Național de Statistică, Agenția Relații Funciare și Cadastru, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Centrul Informațional Agricol, Ministerul Finanțelor, Casa Națională de Asigurări Sociale, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Agenția Națională pentru Reglementare în  Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, Primăriile localităților.

Indicatorii din Baza de Date sunt utilizați de Ministerul Economiei pentru calcularea Indicelui de Deprivare a Ariilor Mici (IDAM). IDAM este un indicator complex calculat în baza a 48 indicatori relativi, care indică plasamentul/locul ocupat de fiecare localitate din Republica Moldova în dependență de nivelul de dezvoltare social-economică. Acest indice este utilizat de autoritățile publice și partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova pentru elaborarea politicilor și implementarea proiectelor de dezvoltare locală/regională. IDAM este calculat pentru toate localitățile rurale din Republica Moldova – 843 primării (fără localitățile din stînga Nistrului) și include 8 domenii: activitatea economică și agricultura, infrastructura fizică, educația, sănătatea, demografia, servicii sociale, finanțe publice, condiții de mediu. Pentru fiecare domeniu utilizatorilor li se oferă Indici separați, pentru a putea fi utilizați după necesitate și domeniu de interes. 

Indicatori social-economici pe localități:

Informații pentru Autorități Publice Locale: