Industrializarea ţării: Clusterele vor accelera acest proces, integrând producătorii şi furnizorii la nivel regional

14.02.2014, Chișinău – Reunirea eforturilor întreprinderilor industriale în clustere va permite creşterea ritmului de dezvoltare a sectorului industrial şi a contribuţiei lui la dezvoltarea economică şi socială a Republicii Moldova, va crea premise pentru dezvoltarea altor sectoare ale economiei naţionale și va contribui la promovarea efectivă a produselor şi mărcilor comerciale moldoveneşti pe pieţele externe, a  declarat viceministrul Dumitru Godoroja în cadrul Seminarului regional „Dezvoltarea clusterelor în Europa de Sud-Est”, desfășurat astăzi la Chișinău în cadrul Programului Politici de cluster inteligente în Europa de Sud-Est, ClusterPolisee, finanțat de Uniunea Europeană.

Având obiectivul de industrializare a țării, autoritățile caută modele noi de cooperare întreprinderi pentru a depăși dificultățile cu care se confruntă acestea. Iar experienţa internaţională reflectă că asocierea în clustere duce la sporirea competitivităţii şi eficienţei întreprinderilor, stimulează inovarea şi creşte capacitatea atât a  întreprinderilor mari, cât şi a celor mici şi mijlocii, de a concura pe piețele internaționale, a precizat viceministrul Economiei.

Programul ClusterPolisee vizează definirea, dezvoltarea și implementarea de politici regionale de cluster, permite folosirea resurselor comune, integrarea activităţilor de-a lungul lanţului valoric global, îmbinându-se cu avantajele regiunilor competitive și cu sinergiile internaţionale. Obiectivul principal al proiectului este de a spori capacitatea de intervenţie a decidenţilor politici, de a preveni riscurile și de a anticipa schimbările, de a dezvolta o strategie de specializare inteligentă cu scopul de a îmbunătăţi activitatea clusterelor, accelerând totodată diferenţierea și schimbările structurale către o economie bazată pe cunoaștere, în care este loc pentru oricare din regiunile sud-est europene.

În cadrul seminarului au fost prezentate experiența Zonei Economice Libere Bălți, care reunește producători din industria automotive și furnizori ai acestora, programele de suport derulate de instituțiile de stat, inclusiv de Organizația pentru Dezvoltarea IMM-urilor (ODIMM), dar și recenta experiența de creare a unui cluster în baza SA Topaz. La 12 decembrie 2013, acesta a reunit 10 parteneri de cooperare industrială în cadrul clusterului ştiinţifico-tehnologic „Elcim-Moldova”. Înregistrat ca organizație non-profit, acesta își propune să unească companii din sectorul tehnologiilor informaționale și software, dar și cercetători academici, și să încurajeze eforturile de creare a noilor tehnologii pentru sectorul industrial prin programe pe termen mediu și lung. 

Amintim că Proiectul ClusterPolisee își propune să înființeze o platformă IT de colaborare, folosită ca un sistem mecanizat de învăţare pentru parteneriate, în vederea îmbunătăţirii politicilor de cluster sud-est europene. Totodată, se urmărește și creșterea valorii adăugate, rezultată din cooperarea transnaţională – toate acestea având la bază un suport online deschis și interactiv de învăţare mutuală. Proiectul va efectua analize a politicilor regionale de cluster pentru a identifica practicile de succes în vederea multiplicării acestora, dar va propune și noi politici inteligente, cu scopul de a îmbunătăţi procesarea datelor relevante