INM menține competența tehnică în calitate de semnatar al Acordului CIMP MRA

19 octombrie, Chișinău – Pentru realizarea continuă a prevederilor Acordului de recunoaștere reciprocă a etaloanelor naționale şi certificatelor de etalonare, eliberate de către institutele naționale de metrologie semnatare (CIMP MRA), Organizația Regională de Metrologie (COOMET), în rezultatul unui Peer-review, a confirmat  corespunderea  Sistemului de Management al Calității al Institutului Național de Metrologie (INM) cu cerințele standardului internațional ISO/IEC 17025 ”Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări şi etalonări„.

În rezultatul Peer-review-ului, Organizația Regională de Metrologie COOMET a mai reconfirmat  competența tehnică pentru următoarele domenii de măsurare: electricitate și magnetism, lungimi, mase și mărimi derivate, debite fluide, fotometrie și radiometrie, radiații ionizante, termometrie.

Ca urmare a trecerii cu succes a procedurii de Peer-review, calitatea măsurărilor și serviciilor de etalonare furnizate de Institutul Național de Metrologie va continua să fie recunoscută în toate țările semnatare ale Acordului CIPM-MRA, fiind confirmate rândurile tabelelor CMC publicate anterior, precum și publicate altele noi în domeniile de măsurare menționate mai sus.

Institutului Național de Metrologie urmărește să fie „recunoscut capabil” să asigure permanent realizarea corectă a activităților de cercetare și gestionare a Bazei Naționale de Etaloane, de preluare, conservare și diseminare a unităților de măsură spre mijloacele de măsurare de lucru din economia națională.

Publicarea unor noi rânduri ale tabelelor CMC va contribui la eliminarea barierelor tehnice în calea comerțului prin excluderea necesității dublării măsurărilor efectuate în cadrul evaluării conformității produselor autohtone.

Institutul Național de Metrologie a mai fost supus procedurii de Peer-review în anul 2012, obținând Certificatul nr. QSF-R27 din 03.06.2013 de confirmare a recunoașterii Sistemului de Management al Calității în conformitate cu cerințele standardului internațional ISO/IEC 17025, fapt care a permis publicarea până în prezent a 42 de rânduri ale tabelelor CMC (în domeniul mărimilor termice și ionizante).

Imagini: