Institutul Naţional de Standardizare a aderat la Comitetul European de Standardizare în domeniul Electrotehnic

Institutul Naţional de Standardizare (INS), în calitate de organism naţional de standardizare a aderat în luna aprilie a anului curent la Comitetul European de Standardizare în domeniul Electrotehnic (CENELEC), cu statut de membru afiliat. Decizia de aderare a fost luată în cadrul Asambleei Generale a membrilor CENELEC.

Aderarea Institutului Naţional de Standardizare la organizaţiile europene de standardizare ETSI şi CENELEC asigură satisfacerea necesităţilor actuale din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor respectiv în domeniul electrotehnicii în contextul creşterii economice, prin adoptarea standardelor europene în calitate de standarde naţionale, în scopul aplicării acestora pe teritoriul Republicii Moldova.

În ultimul timp Institutul Naţional de Standardizare a realizat un progres substanţial de colaborare cu organizaţiile europene de standardizare.

Colaborarea cu organizaţiile europene de standardizare inclusiv aderarea la acestea constituie un obiectiv care reiese dintr-o serie de angajamente asumate de Republica Moldova incluse în documentele de politici aprobate la nivel naţional.

Menţionăm că recent, la 18 martie 2014 Institutul Naţional de Standardizare a devenit membru observator al Institutului European de Standardizare în Telecomunicaţii (ETSI). Decizia a fost luată în cadrul celei de-a 63-a sesiuni a Asambleei Generale ETSI, care a avut loc în oraşul Mandelieu (Franţa).

Ministerul Economiei va sprijini Institutul Naţional de Standardizare pentru îndeplinirea angajamentelor, inclusiv financiare asumate faţă de ETSI şi CENELEC.

CENELEC este organismul european de standardizare care elaborează standarde în domeniul ingineriei electrotehnice: echipamente electronice, instalaţii electrice, sisteme de automatizare şi control, compatibilitatea electromagnetică.