INTERVIU/Directorul Institutului Național de Metrologie: ”Măsurările fac parte din viața noastră zilnică, iar INM garantează corectitudinea acestora”

Cum măsurăm viteza? Cum știm că kilogramul de făină folosit la copt e chiar un kilogram și cum se întâmplă că ora 8 e chiar 8 și nu întârziem la muncă? Răspunsul e în măsurători. Și cel mai bine se pricep la ele cei de la Institutul Național de Metrologie (INM) – instituția publică din subordinea Ministerului Economiei. Am discutat cu directorul INM, Alexei Pianîh despre rolul și obiectivele instituției și despre importanța măsurătorilor corecte. Instituția are 55 de angajați, care activează în trei direcții majore: Metrologia Aplicată, Metrologia Legală și Administrativă.

Despre metrologie se vorbește mai rar și nu toată lumea înțelege la ce se referă acest domeniu. Care este mandatul INM și contribuția sa în economie?

Metrologia ocupă locul central în măsurarea calității rezultatelor obținute în economie. Este acea latură neobservată, care determină lipsa costurilor de rebut, recunoașterea constantă a produsului calitativ, deci și aprecierea în timp (ca de exemplu: calitatea ceasurilor elvețiene sau a mașinilor germane etc.). În toată lumea e recunoscut că 1% din PIB investit în industrie pe filiera metrologiei, oferă prin asigurarea calității lui un venit mai mare de 2,5 % din PIB. În Republica Moldova,  Institutul Național de Metrologie, la fel, implementează uniformitatea, legalitatea, exactitatea și trasabilitatea măsurărilor și participă activ la recunoașterea măsurărilor naționale la nivel regional și internațional. Astfel, prin Baza Națională de Etaloane, noi asigurăm că un kilogram de produse cântărit într-un magazin din țară, reprezintă același kilogram de produs din orice altă țară a lumii.

Cum explicăm mai simplu importanța măsurărilor efectuate de INM?

Este dificil să definim în termeni uzuali o știință întreagă. Dar, dacă veți cântări în vrac, să zicem brânză, veți observa că ultimele cifre semnificative după virgulă sunt până la sutimi. Să zicem că ați solicitat să vi se pună o sută de grame, păi cântarul va indica o valoare de ”100,09 g”, anume cifra ”9” și este ultimul digit semnificativ. Vă dați bine seama că după cifra ”9” ar mai fi niște valori pe care dispozitivul digital nu le arată sau imprimă pe cec. Aceste valori sunt important de analizat într-o etalonare sau verificare metrologică. Dar pentru consumatori, este suficient pentru a face o tranzacție comercială. Exactitatea acestui cântar este asigurată de laboratoarele de metrologie acreditate de MOLDAC și desemnate de Ministerul Economiei, iar ca ele să primească această încredere, vin la INM și preiau unitatea de măsură a masei ”kg”. Ei deja au mijloace de măsurare care indică valoarea trei și/sau patru cifre după virgulă, astfel pe display ați vedea deja ”100,0912 g”. Iar INM, pentru a putea oferi această încredere organismelor internaționale, poate să vă arate și a cincea cifră după virgulă, astfel afișajul brânzei ar deveni ”100,09124 g”. Acum înțelegeți că pentru a cumpăra 100 g de brânză nu aveți nevoie de o discreție atât de înaltă a cifrelor, căci ar fi incomod de citit, dar pentru a asigura o veridicitatea și o încredere  pe arena internațională este obligatoriu.

Deci, măsurările fac parte din viața noastră de zi cu zi.

Măsurările încep chiar de dimineață, atunci când ceasul deșteptător ne trezește, măsurând 8 ore de somn sau ora fixă pe care ați ales-o pentru a iniția ziua de muncă. Măsurările le putem observa în jurul nostru: cafeaua fierbinte pe care o bem dimineața – acolo se măsoară temperatura, apa cu care ne spălăm pe față – acolo se măsoară debitul și volumul, cântarul pe care ne cântărim – acolo se măsoară masa corpului. Serviciile acordate de INM sunt solicitate frecvent de orice persoană fără să-și dea seama. Atunci când vi se oferă rezultatele din laboratorul medical, pentru un diagnostic corect este necesar ca toate echipamentele clinice să fie asigurate metrologic, altfel veți primi o diagnoză eronată. De asemenea, producătorii autohtoni au nevoie de dozarea corectă a componentelor de fabricare a pâinii, pentru a pune la dispoziție o calitate înaltă a ei. Costurile de export sunt în concordanță directă cu măsurarea masei și adoptarea simbolului de produs preambalat. Deseori, serviciile INM sunt necesare și autorităților care efectuează măsurări oficiale în diverse domenii, cum ar fi măsurarea vitezei la autoturisme de către poliție, măsurarea cantității de etanol în sânge la șoferi.

Deseori, auzim de standarde și alinierea Moldovei la înlăturarea barierelor tehnice în comerț. La ce se referă mai exact acest proces?

Pentru ca producătorii noștri să fie mai competitivi și, respectiv, investitorii străini să vadă în țara noastră o piață corectă de desfacere, este important să fie eliminat sistemul de dublă măsurare. Astfel, un certificat eliberat în Republica Moldova să fie automat recunoscut în toată lumea. În această logică de idei, INM este semnatar al Acordului de recunoaștere mutuală a rezultatelor măsurărilor efectuate (CIPM MRA). Prin acest acord sunt recunoscute doar acele măsurări care au trasabilitate metrologică documentată, printr-un lanț neîntrerupt de măsurări, care poate fi asigurat doar prin etaloanele naționale gestionate de INM. Institutul Național de Metrologie își demonstrează trasabilitatea prin preluarea unităților de măsură de la alte state, prin compararea etaloanelor naționale, prin implementarea și menținerea unui sistem de management și demonstrarea funcționalității lui în evaluări paritare internaționale în cadrul Organizațiilor Regionale de Metrologie.

Guvernul Republicii Moldova are o Strategie de implementare a Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Care este aportul INM?

INM poate veni cu aportul nostru la obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) 4 – Educație de calitate, ODD 7 – Energie accesibilă și curată, ODD 8 – Muncă decentă și creștere economică, ODD 9 – Industrie, inovație și infrastructură, ODD 10 – Inegalități reduse și 16 – Pace, justiție și instituții puternice.

Alinierea unei instituții la standardele internaționale nu se face doar prin recunoașterea manualelor de calitate și ale ISO implementate. Implementarea unui sistem de management în cadrul unei întreprinderi ajută foarte mult la apropierea de necesitățile societății. Anterior, fiind încă în postura de șef de laborator, deseori auzeam de la companiile din Zona Economică Liberă că noi le oferim nu doar serviciul solicitat, dar și consultații aferente, deci soluții pe care ei le transformă în bani prin înlăturarea neconformităților de la audit, prin identificare unor logistici mai eficiente aici în țară, ca să nu fie nevoiți să le procure de peste hotare etc. Astăzi putem afirma cu certitudine că Institutul Național de Metrologie, pe lângă realizarea cu succes a sarcinilor sale de bază stabilite de fondator – Ministerul Economiei – poate servi și un exemplu de întreprindere cu concept de funcționare internațional, care poate fi preluat de managerii de calitate în formare. Asta înseamnă sistem de management, când angajații își fac treaba, fără a fi supravegheați, iar Instituția publică este o întreprindere flexibilă, care vine în ajutorul societății. Domeniile noastre acreditate și recunoscute pot fi accesate pe pagina www.inm.md.

Institutul Național de Metrologie (INM) este o Instituție Publică în subordinea Ministerului Economiei al Republicii Moldova, care implementează, la nivel național, politica în domeniul metrologiei. INM administrează Baza Națională de Etaloane, care este una din cele mai moderne din regiune. Activitatea de administrare a Bazei Naționale de Etaloane presupune realizarea continuă a exercițiilor de măsurare, acumulare și examinare a rezultatelor, interpretarea lor și perfecționarea tehnicilor de măsurare etc.

Imagini