Interviu/ Șeful Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor: ”Instituția va fi mai transparentă, mai eficientă și în slujba consumatorilor”

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, autoritate administrativă din subordinea Ministerului Economiei, a intrat în proces de restructurare, care va duce la optimizarea structurii organizatorice și va asigura o aliniere mai bună a funcțiilor la obiectivele de protecție a consumatorului și rolurilor stabilite prin lege ale organizației. Instituția a fost redenumită în Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor. Aflați mai multe detalii despre necesitatea restructurării, dar și noile obiective ale instituției din interviul cu șeful interimar al Inspectoratului, Sergiu Dărănuță.

Domnule Dărănuță, de ce a fost necesară restructurarea Agenției în Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor?

Protecția consumatorilor este unul dintre elementele de bază pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv și echitabil. În ultimii ani, deși au fost efectuate mai multe reorganizări și au fost implementate proiecte pentru consolidarea capacităților Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, totuși mai există un șir de carențe care împiedică atingerea unui nivel optim de protecție a consumatorilor. Totodată, noile tendințe de globalizare a economiei vor determina provocări adiționale, atât pentru consumatori, cât și pentru autoritățile responsabile de acest domeniu. Aici putem menționa creșterea tranzacțiilor electronice, creșterea comerțului transfrontalier cu bunuri și servicii sau a gamei de produse oferite consumatorilor. În  aceste condiții, instituția urmează să fie consolidată și echipată cu tot instrumentarul necesar pentru a răspunde adecvat tuturor provocărilor.

Astfel, restructurarea Agenției a reieșit din necesitatea de a consolida capacităţile instituţionale, dar și pentru a o transforma într-o instituție cu adevărat eficientă. La inițiativa ministerului Economiei, am stabilit priorităţi și obiective de modernizare a instituţiei și de dezvoltare a capacităţilor instituţionale, identificând oportunităţi pentru ajustarea rapidă a noilor abordări.

Până în prezent, Agenția cu profil de protecție a consumatorilor efectua controale preponderent în baza petițiilor consumatorilor. După reorganizare, toate produsele de pe piață vor fi evaluate și verificate prin intermediul instrumentelor de monitorizare și prelevare de probe.

Cu ce vine nou Inspectoratul și care vor fi funcțiile sale de bază?

Venind la conducerea acestei instituții, mi-am propus ca scop principal asigurarea transparenței activităților întreprinse, sporirea randamentului și a integrității angajaților printr-o mai bună funcționare a Inspectoratului. Tindem tot mai mult să ne extindem aria de protecție a consumatorilor. În ultimul timp, organizăm tot mai multe evenimente cu instituțiile responsabile de protecția consumatorilor pe diferite domenii. Ne dorim ca consumatorii să își cunoască mai bine drepturile și să fie informați. Din acest considerent, planificăm în timpul apropiat informarea cetățenilor asupra drepturilor legitime de consumatori prin campanii de informare. Ce rămâne neschimbat este efectivul limită al ISSPNPC, care va rămâne acelaşi, de 63 de posturi funcționale.

Astfel, în baza Regulamentului emis de ministerul Economiei, Inspectoratul își va exercita funcțiile stabilite în următoarele domenii de activitate:

1) supravegherea pieței privind produsele nealimentare;

2) conformitatea serviciilor (inclusiv turistice);

3) protecția consumatorilor;

4) metrologie și produse preambalate;

5) controlul de stat al activităților în domeniul jocurilor de noroc;

6) respectarea condițiilor de licențiere conform domeniului de competență.

Ce vă propuneți pentru a îmbunătăți activitatea instituției?

Reieșind din împuternicirile pe care le avem în prezent, instituția noastră tinde zilnic spre perfecționare. În activitatea noastră, încercăm să implementăm practica de succes în domeniul protecției consumatorilor a altor țări. Iar, odată cu reformarea instituției și atribuirea noilor sarcini, protejarea intereselor economice ale cetățenilor va urca la un alt nivel, net superior celui existent.

De asemenea, ne propunem să discutăm mai des cu  agenții economici pentru a contribui la creşterea responsabilității din partea lor, dar și pentru a le oferi consiliere în domeniul prevederilor legale și bunelor practici ce țin de protecția drepturilor consumatorilor.

Odată cu reorganizarea instituției ne dorim să îmbunătățirea și motivarea personalului – să fie mai implicați, mai responsabili și cu o productivitate mai sporită. Vrem să îmbunătățim imaginea instituției, atât în interiorul echipei, cât și în afară, în rândul consumatorilor.

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) are misiunea de a asigura implementarea politicii statului, exercitarea activităților de supraveghere a pieței și controlul de stat în domeniile de competență – protecția drepturilor și intereselor economice ale consumatorilor, organizarea și desfășurarea activităților de supraveghere a pieței, desfășurarea controlului de stat în domeniile de competență, constatarea clauzelor abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, reprezentarea consumatorilor în instanța de judecată, ș.a

Imagini