Întreprinderile din domeniul energetic funcționează în regim normal și asigură alimentarea continuă a tuturor consumatorilor cu resurse energetice

Ministerul Economiei și Infrastructurii informează că, în conformitate cu datele operative, la ziua de astăzi toate întreprinderile din domeniul energetic funcționează în regim normal și asigură în mod continuu alimentarea tuturor consumatorilor cu resurse energetice.

Asigurarea securității energetice a Republicii Moldova reprezintă una din principalele priorități ale Ministerului Economiei și Infrastructurii, în special, în contextul actualei stări de urgență instituite, atât la nivel național, cât și regional. De aceea, instituția monitorizează permanent procesul de aprovizionare cu resurse energetice a Republicii Moldova pentru a asigura furnizarea continuă către consumatorii de pe întreg teritoriul țării cu energie electrică, gaze naturale, energie termică și produse petroliere.

În acest context, Ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, a atenționat toate întreprinderile din domeniul energetic – producători, distribuitori și furnizori de resurse energetice, despre importanța asigurării unui regim stabil și sigur de funcționare a infrastructurii energetice, inlcusiv prin asigurarea personalului responsabil de operarea și deservirea instalațiilor energetice cu echipamente de protecție individuală, precum și despre necesitatea respectării cu strictețe a tuturor dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale, a recomandărilor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și a protocoalelor operaționale interne în atenuarea efectelor generate de evoluția situației epidemiologice.