Întreprinderile mici și mijlocii vor beneficia de granturi pentru modernizarea utilajului de producere și acțiuni de eficiență energetică

Întreprinderile mici și mijlocii (ÎMM) vor beneficia de suport pentru retehnologizarea afacerilor  și implementarea măsurilor de eficiență energetică. Ministerul Economiei a elaborat „Programul de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijlocii”, aprobat astăzi în ședința Guvernului.

Programul va ajuta ÎMM să-și sporească competitivitatea și productivitatea prin înlocuirea echipamentelor învechite cu cele moderne. Utilizarea soluțiilor tehnologice inovatoare și mai eficiente vor ajuta întreprinderile să devină mai competitive pe piața națională și internațională. Majoritatea ÎMM din Republica Moldova își produc bunurile utilizând utilaje cu nivel redus de performanță tehnologică. De asemenea, programul prevede optimizarea costurilor de producere a întreprinderilor, prin implementarea măsurilor de eficiență energetică, inclusiv pentru echipamente de producere a energiei regenerabile.

Ministerul Economiei, prin intermediul Organizației de Dezvoltare Antreprenorială (ODA) va acorda suport informațional întreprinderilor mici și mijlocii, incubatoarelor de afaceri, instituțiilor și organizațiilor de suport în afaceri.

Suportul financiar va fi acordat sub formă de finanțare nerambursabilă (grant) și va constitui 50% din valoarea proiectului investițional, dar nu va depăși suma de 2.000.000 MDL per beneficiar, pentru acțiuni de retehnologizare, printre care: automatizarea procesului de producție; robotizarea producției; modernizarea liniilor tehnologice existente; soluții IT pentru gestionarea liniilor de producție; reutilarea cu echipamente mai performante.

Grantul pentru eficiență energetică va constitui 50% din costul investiției eligibile, dar nu mai mult de 1.500.000 MDL pentru utilaj, echipament și instalații de producere a energiei regenerabile, care va asigura reducerea consumului de energie electrică cu cel puțin 15% față de consumul existent, printre care: panouri solare cu sistemul de încălzire (pompe, conducte, tuburi solare); panouri fotovoltaice pentru producerea curentului electric (accesorii destinate pentru instalarea panourilor fotovoltaice, inclusiv invertoarele); mini instalații eoliene pentru producerea curentului electric; utilaj și echipament tehnologic pentru producerea biogazului;  utilaj și instalații pentru încălzire termală (pompe, conducte, rezervoare).