Invitație de participare la ultima rundă de consultări publice în cadrul procesului de programare a Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027

Autoritatea de Management a Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027 și reprezentanții țărilor participante la program, cu sprijinul experților, au elaborat versiunea actualizată a Documentului de Program Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027.

În versiunea actualizată au fost luate în considerare sugestiile primite de la partenerii programului în timpul proceselor anterioare de consultare (septembrie – octombrie 2021), care au contribuit la îmbunătățirea documentului. Documentul de Program actualizat include, de asemenea, alocările financiare orientative ale Programului și temele transversale care vor fi abordate în perioada de programare 2021-2027. În urma acestei ultime runde de consultări, versiunea finală a Documentului de Program va fi prezentată spre aprobare Comitetului Comun de Programare. 

Amintim că Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027 se va concentra pe două priorități majore:

– O regiune albastră și inteligentă prin dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansat-

– O regiune ecologică și verde prin promovarea adaptării la schimbările climatice și prevenirea riscurilor de dezastre, a rezilienței, luând în considerare abordările bazate pe ecosisteme și prin îmbunătățirea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii ecologice, inclusiv în zonele urbane, și reducerea tuturor formelor de poluare.

Organizațiile și persoanele interesate sunt invitate să trimită sugestii pentru îmbunătățirea documentului la următoarea adresă de e-mail: blacksea-cbc@mlpda.ro, până la 31 ianuarie 2022.

Pentru a descărca versiunea actualizată a documentului de program Interreg NEXT Black Sea Basin 2021-2027 accesați aici

Mai multe detalii despre consultările publice în cadrul procesului de programare a Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027 găsiți aici