Iulia Costin: ”Economia verde este o prioritate națională a Republicii Moldova”

30 noiembrie, Chișinău – Secretar general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iulia Costin, a participat astăzi la sesiunea de informare ”Posibilități de finanțare a tehnologiilor verzi”,  eveniment organizat cu suportul Enterprise Europe Network (EEN) și al Ambasadei Suediei din Republica Moldova.

În cadrul reuniunii, Iulia Costin a menționat că dezvoltarea durabilă și promovarea economiei verzi reprezintă priorități  naționale pentru Guvernul Republicii Moldova. “Economia verde înseamnă de fapt un mediu economic cu efecte mai puţin nocive asupra mediului înconjurător şi cu beneficii substanţiale asupra societăţii şi fiecărui individ în parte. Totodată, întreprinderile mici și mijlocii reprezintă un factor cheie pentru creșterea economică, inovare, ocuparea forței de muncă și integrarea socială. Prin semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană ne-am asumat aceste standarde privind economia verde și ecologizarea întreprinderilor mici și mijlocii pentru asigurarea  creșterii și dezvoltării economice în armonie cu mediul și sănătatea populației”, a menționat Iulia Costin.

În context, Secretarul general de stat a amintit că a fost elaborat Programul Național și proiectul setului de Indicatori ai Creșterii Verzi, dând asigurări că Ministerul Economiei și Infrastructurii va promova continuitatea acestui proces, pentru integrarea principiilor economiei verzi în toate sectoarele și la diferite nivele.

La rândul său, Signe Burgstaller, ambasadoarea Suediei în Republica  Moldova, a apreciat importanța economiei verzi pentru dezvoltarea economică durabilă, menționând că experiența țării sale este o dovadă clară că investițiile în economia verde au un impact direct asupra creșterii economice.

Întreprinderile mici și mijlocii interesate de importul tehnologiilor inovative pentru Republica Moldova pot aplica la finanțare prin Programul Demo Environment. Potrivit lui Richard From, Asociația Suedeză pentru Creștere Economică și Regională, Programul finanțează transferuri tehnologice internaționale care implică cumpărători din 14 țări. Domeniile de interes sunt: schimbarea climatică,  servicii ecosistemice, energie regenerabilă, apă și canalizare, dezvoltare urbană.

Enterprise Europe Network este cea mai extinsă rețea de suport pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, care oferă servicii de informare și consultanță, oportunități de cooperare în afaceri, servicii de inovare și transfer tehnologic. În Republica Moldova, Enterprise Europe Network este reprezentată de un consorţiu format din: Camera de Comerț și Industrie, Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic și Rețeaua de Transfer Tehnologic din Moldova.

Imagini: