Iuliana Drăgălin a participat la reuniunea miniștrilor comerțului ai statelor participante la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est

Secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iuliana Drăgălin, a participat la reuniunea miniștrilor comerțului ai statelor participante la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), dedicată discuțiilor referitoare la oportunitățile și provocările comerțului în Europa de Sud-Est în contextul eforturilor de combatere a pandemiei COVID-19. Reuniunea a fost organizată de  Republica Turcia, care deține Președinția în exercițiu a SEECP.

Principalele teme pe agenda reuniunii au vizat abordarea ultimelor evoluții înregistrate în domeniul comerțului, dar și trecerea în revistă a perspectivelor și mijloacelor de asigurare a unui acces mai bun la lanțurile de aprovizionare.

În discursul său, Iuliana Drăgălin a exprimat, în numele MEI, aprecierea pentru modul în care Președinția turcă își exercită mandatul în cadrul SEECP într-o perioadă marcată de multiple provocări și dificultăți, subliniind, concomitent, responsabilitatea comună care le revine tuturor țărilor participante în vederea îmbunătățirii mediului comercial și provocărilor cu care acesta se confruntă în contextul actual al crizei COVID-19.

De asemenea, secretarul de stat a realizat o scurtă trecere în revistă a modului în care criza pandemică a afectat economia Republicii Moldova, menționând că aceasta s-a confruntat cu două șocuri: unul de ordin intern, rezultat din măsurile stricte de izolare adoptate pentru a evita răspândirea virusului, care s-a soldat cu suspendarea unei părți considerabile a activității economice și un șoc de ordin extern, apărut în urma declinului exporturilor, a remitențelor și a investițiilor străine directe. Ambele șocuri au provocat scăderea produsului intern brut cu 7,9 % comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

În același context, Iuliana Drăgălin a făcut o retrospectivă a principalelor măsuri economice adoptate de Guvernul RM și de alte instituții de resort pentru atenuarea impactului crizei asupra afacerilor, accentuând importanța stimulentelor financiare, cum ar fi amânarea ratelor de credit pentru persoanele fizice și juridice, întârzierea plății impozitului pe venit din activitatea antreprenorială, reducerea cotelor TVA și altele, punctând, în aceeași ordine de idei și câteva dintre acțiunile de perspectivă.

„Pe termen lung, MEI, cu suportul experților internaționali, a elaborat un document strategic, care are drept scop încorporarea politicilor menite să atragă investiții străine directe, să promoveze și să dezvolte exporturile în setul de politici intersectoriale pentru domeniul economic, alături de creșterea competitivității, îmbunătățirea mediului de afaceri și a climatului de investiții, sprijinirea sectorului ÎMM, dezvoltarea inovației și asigurarea tranziției către o economie durabilă și digitală”, a declarat secretarul de stat.

Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est a fost lansat la inițiativa Bulgariei în 1996. Obiectivele de bază ale cooperării regionale în cadrul SEECP includ consolidarea securității și a situației politice, intensificarea relațiilor economice și de cooperare în domeniul resurselor umane, democrație, justiție, și lupta împotriva activităților ilegale. Republica Moldova a aderat la SEECP, cu statut de membru cu drepturi depline, la 4 mai 2006 în cadrul Summit-ului de la Salonic. Statul nostru a deținut Președinția SEECP în perioada 2008-2009.

Imagini: