La 7 ani de la implementarea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, UE continuă să fie principalul partener comercial al Republicii Moldova

Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, a reiterat progresele economice înregistrate de țara noastră în urma creării Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) în Republica Moldova. Rezultatele au fost prezentate în cadrul evenimentului de aniversare a 7 ani de la implementarea DCFTA în Republica Moldova, organizat de Delegația Uniunii Europene în țara noastră. 

Ministrul Sergiu Gaibu a adus mulțumiri partenerilor europeni, precum și Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova pentru suportul continuu pe care îl oferă, atât financiar, cât și tehnic, important pentru țara noastră, în special în procesul de implementare a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA).

Evenimentul de astăzi este o ocazie oportună ce ne reamintește despre impactul pozitiv pe care îl are Acordul de Asociere asupra cetățenilor și comunităților din întreaga țară. În acești ani, Republica Moldova a reușit să stabilească relații bune de cooperare cu Uniunea Europeană, fiind cel mai mare beneficiar de ajutor din partea UE per cap de locuitor din vecinătatea Europei. Asistența UE a contribuit la sporirea competitivității la export a întreprinderilor din Moldova, promovarea investițiilor, susținerea IMM-urilor prin programe relevante, precum și alte reforme în segmente importante ale economiei”, a precizat ministrul Gaibu. Acesta a mai menționat că ministerul Economiei  va continua să contribuie la consolidarea dialogului strategic privind cooperarea sectorială pe aspectele legate de comerț dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană în contextul implementării Acordului DCFTA.

Odată cu punerea în aplicare a Acordului de Asociere RM-UE s-a schimbat configurația comerțului extern al Republicii Moldova, Uniunea Europeană devenind principalul partener comercial al țării noastre. Către piața europeană au fost direcționate aproximativ 70% din exporturile moldovenești, iar importurile constituie circa 50%.

Creșterea exporturilor spre UE a contribuit pe parcursul anului 2020 la generarea a 1,6 miliarde dolari SUA venituri pentru economia țării, aduse de către 1608 companii exportatoare, ceea ce reprezintă peste 70% din numărul total de companii antrenate în activitatea de export.

Printre alte progrese înregistrate, mai putem menționa procesul de armonizare a legislației naționale cu acquis-ul UE în domeniul achizițiilor publice, infrastructurii calității și supravegherii pieței, dar și obținerea dreptului de export către piața UE a produselor lactate fabricate în Republica Moldova.

Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) este un acord între UE și Republica Moldova care urmărește o relație comercială preferențială, bazată pe condiții mutual avantajoase. Acordul de Liber Schimb urmărește eliminarea taxelor vamale de import (și export, daca există) în comerțul produselor între aceste părți.

Imagini: