La Bălți a fost deschisă o uzină de producere a cablajelor electrice Gebauer&Griller

Deschiderea noi fabrici Gebauer&Griller la Bălți, cu o investiție de 12 milioane de dolari, reprezintă un simbol al progresului Republicii Moldova spre activități economice mai complexe, cu valoare adăugată înaltă, a declarat viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, în cadrul ceremoniei de inaugurare a fabricii ÎCS „GG Cables&Wires EE”. 

Compania, care a lansat producerea în toamna anului trecut, are 85 de angajați și a realizat în anul 2013 vânzări de 54 milioane lei, 20% din producție fiind furnizată către un alt rezident al ZEL Bălți, compania automotive Draexlmaer, iar restul 80% fiind exportat. 

G&G a fost înființată în 1940 și are sediul central în Viena, Austria. Cu două fabrici în Austria, câte una în Cehia, Bangalore și Republica Moldova, G&G a avut în 2012 o cifră de afaceri de cca. 360 mil. euro și 2096 de angajați. Gama de producție a companiei cuprinde cabluri automotive, cabluri de control pentru ascensoare, cabluri pentru autobuz, cabluri de telecomunicații, audio/video-cabluri și cabluri speciale. La Bălți ÎCS „GG Cables&Wires EE” a plasat procesele de torsadare și extrudare a cablurilor din cupru.

În cadrul evenimentului, Valeriu Lazăr a subiniat că în condițiile concurenței între țări pentru investițiile internaționale, venirea unor astfel de investitori în Moldova nu ar fi fost posibilă fără contribuția esențială a statului, care a creat condiții favorabile dezvoltării industriale. Ministrul Economiei a scos în evidență atractivitatea Zonelor Economice Libere din Republica Moldova, care oferă stimulente semnificative, printre care scutirea de plata impozitelor pe venit timp de trei ani în cazul efectuării unei investiții de un milion de dolari și pe o perioadă de 5 ani în cazul unei investiții de minim 5 milioane de dolari, scutire de TVA pentru mărfurile produse în zonă și exportate din Moldova, etc.

Totodată, potrivit ministrului Economiei, statul a asigurat investitorii cu infrastructura necesară dezvoltării. Astfel, a fost construită rețeaua de canalizare sub presiune, cu lungimea de 2 km și a apeductului pentru subzona 2 a Zonei Economice Libere din Bălți, reconstruit drumul de acces către subzona 1, cu o investiție de peste 16 milioane lei din Fondul de dezvoltare regională și din sursele administrației ZEL Bălți. Au fost instalate 2 transformatoare cu o capacitate de 25 MW fiecare și elaborat proiectul construcției rețelelor magistrale interne de apeduct și canalizare cu stația de pompare locală pentru Subzona nr. 3. Proiectul include construcția rețelelor magistrale interne de apeduct, inclusiv hidranții anti-incendiari și construcția rețelei magistrale interne de canalizare cu stația de pompare locală. Valoarea estimativă a lucrărilor de construcție și montaj constituie cca. 8,5 mil. lei.

În plus, la inițiativa Ministerului Economiei au fost introduse noi stimulente pentru transportul și alimentarea angajaților în întreprinderile al căror proces de producere presupune multă manufactură și respectiv, necesită optimizarea proceselor interne.

Odată cu creșterea numărului de întreprinderi industriale mari, Ministerul Economiei a inițiat și procesul de pregătire a cadrelor inginerești și muncitorești pentru a satisface necesitățile de forță de muncă a sectorului industrial. În subzona 4, Strășeni, a Zonei Economice Libere Bălți, va fi deschis un Centru de instruire activă, unde vor fi pregătiți specialiști și muncitori pentru companiile rezidente, în particular, și pentru ramurile economiei naționale, în general, utilizând metodele sistemului de instruire dual și trial.