La Bruxelles a avut loc Forumul „CEFTA Week 2022”, organizat sub președinția Republicii Moldova

„Președinția Republicii Moldova în cadrul CEFTA s-a concentrat pe mai multe domenii, printre care libera circulație a mărfurilor, comerțul liber cu servicii, Protocolul adițional privind soluționarea litigiilor și altele. Eforturile noastre comune în aceste domenii vor contribui la fluxuri comerciale mai mari de bunuri și servicii în regiune, la o circulație mai intensă a oamenilor, precum și la o promovare a investițiilor în întreaga regiune”, a declarat ministrul Economiei, Dumitru Alaiba, la lansarea oficială a evenimentului „CEFTA Week 2022”.

Organizat în perioada 8-9 decembrie 2022, la Bruxelles, evenimentul a avut drept scop promovarea şi dezvoltarea cooperării comercial-economice cu membrii CEFTA și UE. Reuniunea a inclus și o ședință anuală a Comitetului Mixt CEFTA. În cadrul acesteia, membrii comitetului au evaluat implementarea Acordului de Liber Schimb Central-European, problemele, dar și bunele practici.

Miniștrii au discutat pașii necesari pentru a dezvoltarea relațiilor comercial-economice între membri și accelerarea integrării economiilor CEFTA în economia europeană și globală, stabilind prioritățile și planul de activități pentru perioada următoare.

În marja forumului au fost organizate și o serie de discuții bilaterale, orientate spre facilitarea comerțului cu bunuri atât în cadrul CEFTA, cât și între CEFTA și UE, cooperarea vamală, promovarea comerțului cu servicii și investițiile. 

Obiectivul părților CEFTA îl constituie integrarea economică cât avansată cu piața unică a UE, obiectiv ce devine reper pentru Republica Moldova, odată cu obținerea statutului de țară candidată a Uniunii Europene.

Președinția Republicii Moldova în cadrul CEFTA 2022 și-a propus promovarea Acordului de Liber Schimb Central-European la nivel regional și internațional, precum și evaluarea progresului și impactului economic înregistrat până în prezent.

La evenimentul de la Bruxelles au participat oficiali guvernamentali din țările membre CEFTA, reprezentanți ai Directoratelor Generale din cadrul Comisiei Europene, ai organizațiilor internaționale, comunității de afaceri și celei diplomatice, mediului academic, reieșind din faptul că aspectele abordate în cadrul conferinței prezintă un interes sporit pentru toate părțile implicate. 

Membrii CEFTA sunt: Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Serbia, UNMIK/Kosovo.

Republica Moldova deține președinția CEFTA în anul 2022, după ce a mai obținut prin rotație această funcție în 2008 și 2015.

Imagini: