La Bruxelles s-a desfășurat reuniunea Comitetului de Asociere Republica Moldova-UE în Configurația Comerț

19 octombrie, Chișinău – În cadrul celei de-a II reuniuni a  Comitetului de Asociere Republica Moldova-UE în Configurația Comerț, care s-a desfășurat astăzi la Bruxelles, au fost evaluate capacitățile instituționale ale Republicii Moldova în materie de realizare a angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere, dar și examinate necesitățile de asistență/proiecte în domeniile de acoperire ale componentei economice a documentului. În context, delegația Republicii Moldova, condusă de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, a prezentat raportul de progres privind acțiunile întreprinse pe principalele domenii prevăzute la Titlul V al Acordului de Asociere.

În cadrul reuniunii, vicepremierul Octavian Calmîc, a prezentat evoluțiile înregistrate pe componentele pilon ce stau la baza creării Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător: dinamica comerțului exterior al Republicii Moldova, cu accente pe evoluția schimburilor comerciale cu partenerii europeni, inclusiv valorificarea cotelor la export/import, armonizarea legislației naționale la acquis-ul comunitar în domeniile dreptului de proprietate intelectuală, achiziții publice, comerțul cu servicii, infrastructura calității și supravegherea pieței, etc.

În context, ministrul Economiei a accentuat că Uniunea Europeană rămâne principalul partener comercial al Republicii Moldova, iar  cca 1250 de companii naționale (în creștere cu 20% comparativ cu anul 2013) au înregistrat exporturi în statele comunității europene pentru 673 poziții tarifare, ceea ce reprezintă cumulativ peste 67 % din numărul total al exportatorilor țării noastre. ”Autoritățile Republicii Moldova s-au angajat să continue reformele în domeniul sanitar și fitosanitar întru realizarea recomandărilor Comisiei Europene, pentru a obține dreptul de a exporta produse de origine animalieră, care vor influența asupra majorării exportului în UE cu 16%”, a punctat vicepremierul.

Potrivit ministrului Economiei, pe parcursul implementării DCFTA, în vederea armonizării sistemului național de standardizare la cel al UE, au fost adoptate circa 8500 standarde europene/internaționale. ”O realizare extrem de importantă pentru exportatorii moldoveni, este punerea în aplicare a Sistemului de Operator Economic Autorizat și aprobarea la nivel național a „Nomenclaturii combinate a mărfurilor, în baza clasificării UE” (HS2012)”, a spus Calmîc.

În raportul său viceprim-ministrul s-a mai referit atât la mai importante realizări la comerțul cu servicii, sectorul energetic, domeniul achizițiilor publice, dreptului de proprietate intelectuală, domeniul concurenței, etc, cât și la problemele cu care se confruntă autoritățile naționale la implementarea unor obiective asumate în cadrul Acordului de Asociere.

La rândul său, Petros Sourmelis, șeful de Unitate pe aspecte de Comerț privind politica de vecinătate UE, a apreciat eforturile Guvernului Republicii Moldova de a ajusta legislația națională la cea comunitară, precum și de a realiza implementarea angajamentelor asumate de țara noastră în cadrul Acordului de Asociere și celui de implementare a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. În mod special, oficialii UE au salutat progresele autorităților naționale în preluarea și implementarea standardelor comunitare, infrastructurii calității, aprobării strategiei achizițiilor publice, fortificării capacităților în sectorul financiar-bancar, etc.

În cadrul reuniunii au fost semnate mai multe decizii importante privind actualizarea unor anexe parte componentă a Acordului de Asociere Republica Moldova-UE, inclusiv Anexa XVI privind înlocuirea Directivelor abrogate cu noile Directive UE; precum și actualizarea Anexei XXIX la Acord în domeniul achizițiilor publice.

Imagini: