La Cahul va fi creat Centrul EU4Innovation – un centru regional de excelență în IT

La Cahul urmează a fi creat un centru regional de excelență în IT – „Startup City Cahul”. În acest sens, Ministerul Economiei și Infrastructurii împreună cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Asociația Națională a Companiilor TIC și autoritățile municipiului Cahul au semnat, astăzi, un Memorandum de Înțelegere pentru implementarea proiectului EU4Moldova „Startup City Cahul”.

Centrul va avea o suprafață de 1500 m2 și va dezvolta mai multe servicii locale cu aproximativ 137 de programe și activități în scopul încurajării utilizării tehnologiilor. De asemenea „Startup City Cahul” va sprijini educația STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) în strânsă sinergie cu alte inițiative existente și dezvoltate deja de ATIC și Tekwill. Acest lucru se va face prin adaptarea și implementarea programelor educaționale pentru formare și extinderea competențelor, care răspund nevoilor sectorului privat.

Potrivit documentului, Guvernul Republicii Moldova se angajează ca în următorii ani să încurajeze parteneriatele pentru inovare dintre sectorul privat, sectorul public și instituțiile de învățământ, să faciliteze accesul la instrumente de finanțare pentru companiile inovatoare, să stimuleze crearea de fonduri pentru startup-urile locale și să ofere suport pentru promovarea inițiativelor educaționale necesare dezvoltării sectorului IT etc.

În discursul său, ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, a menționat că, industria IT a înregistrat în ultimii 4-5 ani o creștere anuală de peste 40-50%, iar la exporturi a depășit industriile tradiționale, schimbând structura acestora. Volumul de vânzări a depășit cifra de 6,5 miliarde lei, cu o cotă de peste 3% în PIB, iar salariile medii în IP Park s-au stabilizat la cota de 30 mii lei/lunar.

„Odată cu lansarea sa ca destinație tehnologică, Republica Moldova a demonstrat că prin politici adecvate poate atinge rezultate spectaculoase în termen foarte scurt. În paralel cu ajustarea politicilor și legislației în acest domeniu, s-a lucrat și la alte inițiative, care au contribuit semnificativ la consolidarea unei comunități pro-tech în țară, îmbunătățirea mediului educațional, formare antreprenorială și de orientare în carieră. Proiectul Tekwill este una din inițiativele-cheie în acest sens, motiv pentru care extinderea rețelei Tekwill la nivel național, este unul din obiectivele noastre strategice. Dezvoltarea acestei infrastructuri la Sud, va oferi oportunități similare altor mii de tineri din această regiune a țării și va contribui substanțial la realizarea obiectivelor noastre de a consolida Republica Moldova ca furnizor de soluții și servicii IT, de a reține în economia națională, în condiții decente, tinerii talentați și înalt calificați”, a punctat Sergiu Railean.

Asociația Națională a Companiilor TIC, care este implementatorul proiectului „Startup City Cahul” se angajează ca până în anul 2024, să contribuie la crearea și organizarea programelor de formare pentru pregătirea forței de muncă locale, să contribuie la extinderea culturii antreprenoriale în regiune și să consolideze capacitățile startup-urilor inovatoare, să promoveze tehnologia ca soluție la problemele comunitare și studierea disciplinelor STEM, pentru ca IT-ul să devină mai atractiv pentru fiecare.

De cealaltă parte, autoritățile din Cahul, unul dintre semnatarii Memorandumului, și-au luat angajamentul să asigure integrarea în comunitatea locală de startup-uri a conținutului educațional și a activităților pentru sporirea abilităților de afaceri, să asigure sinergia proiectului cu alte programe locale, precum și să asigure colaborările necesare dintre partenerii strategici ai proiectului.

Urmare implementării proiectului, 1.500 de elevi din Cahul și peste 50.000 de elevi din 200 de școli din toată țara vor studia disciplinele viitorului, alți 500 de profesori își vor îmbunătăți competențele digitale în cadrul unor programe de formare, vor fi actualizate programele de studii pentru cel puțin 6 cursuri prin decizia Ministerului Educației, Cercetării și Culturii, în scopul creșterii atractivității studierii disciplinelor STEM, iar cca 300 de studenți din cadrul universităților și colegiilor vor urma cursuri de formare în IT și domeniile conexe.

Susținerea dezvoltării antreprenoriatului se află, de asemenea, printre prioritățile proiectului. Astfel, vor fi întreprinse mai multe acțiuni pentru facilitarea creării startup-urilor locale, consolidarea capacității lor de dezvoltare, precum și pregătirea pentru investiții. În următorii 4 ani, se preconizează că, cel puțin 20 de startup-uri locale se vor bucura de asistență și suport, 15 inițiative non-IT vor beneficia de susținere, iar 2600 de persoane vor beneficia de programe educaționale de antreprenoriat.

Proiectul va fi implementat cu susținerea Ambasadei Regatului Suediei prin asistența financiară a Uniunii Europene, care se aliniază la prioritățile parteneriatului estic și abordează dezvoltarea socio-economică durabilă a municipiului Cahul și a localităților învecinate, completând acoperirea regională a asistenței de cooperare acordată Republicii Moldova de către Uniunea Europeană.

Imagini: