La Chișinău a avut loc cea de-a IV-a ședință a Comisiei interguvernamentale moldo-elenă de cooperare economică, tehnologică și științifică

12 mai 2023 – la Chișinău a avut loc cea de-a IV-a ședință a Comisiei interguvernamentale moldo-elenă de cooperare economică, tehnologică și științifică.

Ședința a fost prezidată de către secretarul de stat al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Vadim Gumene și de către viceministrul Afacerilor Externe al Republicii Elene, Konstantinos Fragkogiannis.

Activitatea Comisiei moldo-elene a fost axată pe examinarea aspectelor ce vizează colaborarea comercial-economică pe domeniile IT și telecomunicații, infrastructură, proprietăți intelectuale, energetică, agricultură, sănătate, cultură etc.

Delegațiile au avut un schimb de opinii și au remarcat dinamica descendentă a schimburilor comerciale dintre țări, care în anul 2022 au constituit 198,9 mil. dolari SUA, dintre care exporturile au însumat 33 mil. dolari SUA.

Secretarul de stat, Vadim Gumene a ținut să precizeze că rezultatele acestei comisii vor contribui la continuarea dezvoltării parteneriatului moldo-elen, cu perspective de cooperare și potențial semnificativ de dezvoltare.

La finalul ședinței, părțile au semnat Protocolul celei de-a IV-a reuniuni a Comisiei interguvernamentale moldo-elene de cooperare economică, tehnologică și științifică, în care sunt specificate poziţiile-cheie pentru activitatea comună ulterioară, precum și două acorduri cu instituțiile de resort, ce reflectă activitatea investițională și cea din domeniul culturii.

În Republica Moldova activează 87 de întreprinderi cu capital elen, investițiile însumând valoarea de 25,9 mln. lei.

După valoare capitalului investit, Republica Elenă se află pe locul 24 printre principalii investitori ai Republicii Moldova.

Imagini: