La Chișinău a avut loc ședința Comitetului Coordonator al Dialogului Național privind Politica în domeniul gestionării integrate a resurselor de apă

Secretarul de Stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Svetlana Dogotaru, a participat la cea de-a V-a ședință a Comitetului Coordonator al Dialogului Național privind Politica în domeniul gestionării integrate a resurselor de apă.

La ședință au fost prezentate și analizate realizările în cadrul dialogului pe parcursul a zece ani de parteneriat Estic al UE, precum și stabilirea următorilor pași necesari pentru îmbunătățirea accesului și calității la serviciile de asigurare cu apă pentru cetățenii moldoveni,  printr-o gestionarea mai bună a resurselor de apă.

Principalele subiecte abordate în cadrul evenimentului au vizat reforma instituțiilor de mediu subordonate Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, actualizarea actelor normative, inclusiv despre  perspectivele și provocările din domeniu.

De asemenea, participanții au discutat despre modificările aduse Legii apei, adoptate de către Parlament în luna noiembrie 2018, progresele recente în crearea cadastrului de apă de stat, proiectul Planului de acțiune la jumătatea perioadei pentru strategia de aprovizionare cu apă și canalizare, progresul în revizuirea Programului național pentru implementarea Protocolului privind apa și sănătatea.

Referitor la cadrul normativ în construcții, ce ține de proiectarea sistemelor de apeduct și canalizare, Svetlana Dogotaru a menționat că Ministerului Economiei și Infrastructurii a elaborat și aprobat în 2018 un regulament provizoriu pentru proiectarea și construcția sistemelor exterioare de alimentare cu apă a localităților mici, cu un consum sub 200 m3/zi.

„Prevederile regulamentului aprobat vor reduce în mod semnificativ costurile capitale specifice pentru reconstrucția și construcția sistemelor noi de apeduct cu 20-30% sau mai mult, pentru a crește gradul de acoperire a populației rurale cu alimentare centralizată cu apă – fără a compromite calitatea și fiabilitatea alimentării cu apă. Acest lucru va avea un efect de reducere a tarifelor pentru consumatori, va permite utilizarea eficientă a fondurilor din bugetul Republicii Moldova și a donatorilor”, a precizat Secretarul de Stat.

Ședința a fost organizată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu suportul proiectului – Inițiativa Uniunii Europene Plus în domeniul apei pentru Parteneriatul Estic (EUWI +).

Imagini: