La Chișinău a fost discutată problema importului de zahăr în Republica Moldova de către statele EurAsEC

18 august, Chișinău – Problema aplicării de către Republica Moldova a mecanismului de import în regim preferențial al unor tipuri de zahăr a fost discutată astăzi, la Ministerul Economiei, de reprezentanții instituțiilor naționale de stat și delegația Comunității Economice Euroasiatice (EurAsEC).

În cadrul întrevederii, Mihaela Gorban, șefa Direcției Generale Cooperare Economică Internațională din cadrul Ministerului Economiei, a accentuat că decizia de a stabili un mecanism de import în regim preferențial al unor tipuri de zahăr a fost aprobată în scopul protejării producătorilor autohtoni, precum și de a exclude importul pe teritoriul țării noastre a unor tipuri de zahăr, care nu corespund standardelor naționale și internaționale.

Mai mult, Mihaela Gorban a accentuat că această decizie a fost elaborată în conformitate cu normele Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), la care Republica Moldova este parte, precum și cu prevederile acordurilor de comerț liber, semnate de țara noastră cu statele nemembre ale OMC. Partea moldovenească a informat reprezentanții EurAsEC  că cantitățile de zahăr şi produse zaharoase şi perioada importului în regim preferențial sunt stabilite, trimestrial, de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în comun cu Uniunea Producătorilor de Zahăr din Republica Moldova, reieșind din volumul de producție al întreprinderilor autohtone, consumul pieței interne şi potențialul de export.

La rândul său, reprezentanții EurAsEC au menționat că prin introducerea acestor interdicții, inclusiv și necesității de a prezenta certificatul de calitate și proveniență a zahărului, eliberat de un laborator european, Republica Moldova sfidează prevederile Acordului de comerț liber, semnat de statele CSI la 18 octombrie 2011, și aduce prejudicii economiilor acestor state.

În finalul consultărilor părțile au convenit asupra continuării dialogului pe tot segmentul relațiilor comercial-economice, inclusiv pe segmentul ce ține de importul/exportul zahărului.

Imagini: