La Chișinău are loc un atelier de lucru, referitor la rezultatele evaluării politicii comerciale a Republicii Moldova

În perioada 15 – 16 mai 2023, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în cooperare cu Organizația Mondială a Comerțului (OMC) organizeaza un atelier de lucru, cu tema evaluării politicii comerciale a Republicii Moldova.

Atelierul de lucru este dedicat prezentării rezultatelor evaluării politicii comerciale a țării noastre, evaluare care a avut loc în perioada anului 2021-2022.

Ulterior vor avea loc discuții cu diferite părți interesate, referitor la necesitatea de a întreprinde reforme comerciale și de politică necesare.

Mai mult, va exista și un dialog între participanți, privind modul de abordare a deficiențelor evidențiate în cadrul exercițiului menționat, precum și de a identifica necesitățile de asistență tehnică și de consolidare a capacităților legate de comerț, cu scop de integrare în continuare a politicilor comerciale ale Republicii Moldova în strategiile sale de dezvoltare.

Agenda seminarului cuprinde și o sesiune de prezentare generală din partea experților Secretariatului Organizației Mondiale a Comerțului, pe marginea evoluțiilor recente și relevanța procesului de revizuire a politicii comerciale în cadrul OMC.

Tot aici, vor fi și sesiuni tematice cu principalele constatări ale raportului pe diferite sectoare, elaborat de către experții Secretariatului Organizației Mondiale a Comerțului.

Organizația Mondială a Comerțului este o organizație internațională care supervizează un număr mare de acorduri care definesc regulile comerciale dintre statele membre.

Republica Moldova este membru cu puteri depline a Organizaţiei Mondiale a Comerţului din 6 iunie 2001.

Imagini: