La Chișinău au fost discutate aspectele colaborării bilaterale dintre Republica Moldova și Ucraina

15 noiembrie, Chișinău – Aspectele colaborării bilaterale dintre Republica Moldova și Ucraina au fost discutate astăzi la Chișinău în cadrul ședinței în format extins a co-președinților Comisiei moldo-ucrainene de colaborare comercial-economică, viceprim-ministru, ministru al Economiei, Octavian Calmîc, și prim-viceprim-ministru al Ucrainei, ministru al Dezvoltării Economice și Comerțului, Stepan Kubiv.  

În cadrul ședinței au fost discutate un spectru larg de probleme, existente în relațiile comercial-economice dintre două state, identificate soluții de reglementare ale acestora, precum și posibilitățile inițierii unor proiecte bilaterale, care vor contribui la intensificarea cooperării dintre Republica Moldova și Ucraina în diferite domenii.

Potrivit co-președintelui Comisiei din partea Republicii Moldova, Octavian Calmîc, reluarea activității acesteia după o pauză de cinci ani indică asupra faptului că ambele părți sunt interesate în dezvoltarea relațiilor bilaterale, inițierea proiectelor comune cu impact pozitiv atât asupra economiei celor două țări, cât și a regiunii în ansamblu.

În opinia lui Stepan Kubiv, co-președinte al Comisiei din partea Ucrainei, resetarea activității Comisiei moldo-ucrainene de colaborare comercial-economică trebuie să influențeze pozitiv asupra relațiilor economice dintre două state, să creeze o platformă eficientă pentru mediul de afaceri din Moldova și Ucraina în realizarea proiectelor investiționale comune pe toate dimensiunile.

În context, în cadrul ședinței au fost discutate mai multe aspecte ale relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Ucraina în domeniile economic, transportului, infrastructurii, mediu, sectorul energetic și cel agroalimentar, proprietății publice, etc. Referindu-se la relațiile comercial-economice, părțile au convenit asupra majorării volumelor de comerț dintre două state, precum și neadmiterea introducerii măsurilor de restricție asupra importului/exportului de mărfuri. În context, partea moldovenească a menționat că restricțiile asupra importului unor mărfuri din Ucraina, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.576 din luna mai 2016 sunt valabile doar până la 31 decembrie curent, iar adoptarea în viitor a unor măsuri de protecție a pieței interne și producătorilor autohtoni se va face de autoritățile de la Chișinău în conformitate cu normele Organizației Mondiale a Comerțului. În cadrul dialogului, partea ucraineană a informat despre ajustarea legislației naționale la standardele internaționale, fapt ce va simplifica procedurile de export în Ucraina a mai multor categorii de mărfuri, inclusiv a cimentului.

Membrii delegațiilor au convenit asupra semnării unui șir de acte normative privind liberalizarea relațiilor bilaterale în domeniul transportului auto și avia, punerea în funcțiune în timpul apropiat a podului Unguri-Bronnița, inclusiv prin crearea unui post vamal comun, ținând cont de experiența pozitivă în acest domeniu, etc. Părțile au examinat și posibilitatea relansării circulației trenurilor pe segmentul de cale ferată Basarabeasca – Berezino.

În cadrul ședinței, partea ucraineană și-a reiterat disponibilitatea de reluare a livrărilor de energie electrică către Republica Moldova în baza contractelor semnate cu agenții economici din țara noastră, precum și realizarea unor proiecte comune atât pe segmentul energetic, cât și cel al gazelor naturale.

Delegațiile au abordat și problema funcționării Complexului hidroenergetic nistrean de la Novodnestrovsk, situația ecologică din regiunea dată, creată în urma exploatării acestui nod, precum și alte chestiuni bilaterale. În context, s-a decis ca începând cu luna februarie 2017 grupurile de experți să-și relanseze activitatea, ca până la finele anului viitor, să fie semnate acordurile interguvernamentale care reglementează toate aspectele funcționării acestui Complex.

La finele reuniunii s-a  stabilit că ședința Comisiei moldo-ucrainene de colaborare comercial-economică va fi organizată pe parcursul anului 2017 la Kiev.  

Imagini: