La Chișinău s-a desfășurat reuniunea Subcomitetului Republica Moldova – UE în domeniul energie, mediu, politici climatice, transport și protecție civilă

16 octombrie, Chișinău – Implementarea de către țara noastră a obiectivelor asumate în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană în domeniul energie, mediu, politici climatice, transport și protecție civilă (Cluster III), au fost discutate în cadrul celei de-a 3-a ședințe a Subcomitetului de profil, reunit la Chișinău la sfârșitul săptămânii trecute.

Discutând obiectivele din domeniul ”Mediu și Schimbări Climatice”, accentul a fost pus pe progresele înregistrate şi problemele existente în transpunerea legislaţiei europene, în vederea asigurării calității aerului şi apei, gestiunea deșeurilor, controlul poluării industriale, controlul în domeniul substanțelor chimice şi a organismelor modificate genetic.

La secțiunea ”Transporturi” a fost prezentat procesul de  implementare a  Acordului de Asociere pe domeniul respectiv, fiind relatat progresul în reformele  instituționale din domeniul aviației, feroviar, naval, precum și  siguranța rutieră. În cadrul reuniunii a fost prezentată o analiză a situației actuale în domeniul transportului rutier, progresul în programul de reabilitare a drumurilor. De asemenea, s-a menționat despre crearea Agenției Navale, ieșirea Republicii Moldova din lista neagră a Memorandumului de la Paris, precum  și  aprobarea Foii de Parcurs privind restructurarea Căii Ferate din Moldova.

La secțiunea Energie, agenda reuniunii a inclus discuții privind  armonizarea legislației naționale la aquis-ul UE, fiind menționate progresele la legislația secundară pentru implementarea celui de-al treilea pachet energetic. Au fost prezentate datele prezentate privind efectuarea achizițiilor anuale de energie electrica și în managementul ANRE.

În opinia experților europeni, în domeniul energetic, eforturile autorităților moldovenești trebuie să fie concentrate pe stabilirea furnizorului central de energie electrică și demararea noilor mecanisme de promovare a surselor regenerabile de energie, implementarea legilor cu privire energie electrică și gaze naturale, separarea operatorului sistemului de transport al energiei electrice, precum și pe respectarea termenilor privind începerea lucrărilor la proiectele de interconexiune de gaze naturale și energia electrică.

Discuțiile privind componenta ”Protecției civile” s-au axat pe măsurile întreprinse de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI în vederea efectuării pașilor impunători în fortificarea acțiunilor de cooperare cu partenerii europeni în prevenirea şi lichidarea situațiilor de risc, în special valorificarea proiectului UE în programul de prevenire şi reducerea a dezastrelor pentru Europa de Est, desfășurarea campaniilor de informare a populației în prevenirea situațiilor excepționale, precum şi examinarea posibilităților Republicii Moldova de participare la Mecanismul pentru protecție civilă al Uniunii Europene.

Oficialii europeni prezenți la ședință și-au manifestat interesul de a sprijini Republica Moldova și au prezentat recomandările  privind  procesul de armonizare a legislației naționale la aquis-ul UE.

Părțile au convenit că următoarea ședința a Comitetului mixt va fi organizată în luna octombrie 2018 la Bruxelles.

Imagini: