La MEI a avut loc ședința de lucru privind evaluarea nivelului de implementare a Foii de parcurs pentru obținerea de către Republica Moldova a dreptului de a exporta în UE carne de pasăre și ouă categoria B

Secretarul de Stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iuliana Drăgălin, a convocat o ședință de lucru, privind evaluarea nivelului de implementare a Foii de parcurs pentru obținerea de către Republica Moldova a dreptului de a exporta în Uniunea Europeană carne de pasăre și ouă categoria B (2019-2020).

În cadrul ședinței, au fost analizate aspecte aferente misiunii de audit privind exportul mai multor produselor de origine animală pe piața UE, construcția unei unități de prelucrare a deșeurilor, precum și acreditarea laboratorului de sănătate animală.

Conform informației prezentate de instituțiile de resort vizate, pe parcursul anului 2019 au fost întreprinse acțiuni de aliniere a legislației naționale care reglementează domeniul SPS la acquis-ul comunitar, fiind aprobate un șir de Hotărâri de Guvern și Legi, printre cele mai esențiale fiind  Legea nr. 129 din 19 septembrie 2019 privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman.

Cu privire la acreditarea laboratorului la standardul internațional ISO 17025,  menționăm că la data de 30 septembrie 2019, la Centrul Național de Acreditare MOLDAC a fost depusă cererea privind acreditarea Laboratorului Sănătatea Animală și extinderea acreditării Laboratorului Siguranță Alimentelor din cadrul CRDV (Centrul Republican pentru Diagnostică Veterinară).

La capitolul creării unei unități de prelucrare a deșeurilor a fost elaborat și este în proces de definitivare proiectul Foii de Parcurs pentru dezvoltarea unui sistem de colectare, prelucrare și incinerare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman.

În context, s-a convenit asupra unor activități prioritare, care urmează a fi întreprinse de instituțiile și autoritățile vizate. Ministerul Economiei și Infrastructurii va monitoriza și va coordona în continuare procesul de implementare a activităților prevăzute în Foaia de parcurs.

La ședința de lucru au participat reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii și autorităților cu competențe în domeniu, și anume: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC), Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), Centrul Republican de Diagnostică Veterinară (CRDV), Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) și Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova.

Imagini: